Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

Orar 2015-2016

Fişa de evaluare a activităţii ştiinţifice a doct. SDSF 2015-2016

Raport de autoevaluare a activitatii SCOLII DOCTORALE DE STUDII FILOLOGICE

Raportul de activitate ştiinţific:

Prof. dr. hab. Rodica ALBU

Prof. dr. Odette BLUMENFELD

Prof. dr. Luminiţa CĂRĂUŞU

Prof. dr. hab. Dragoş COJOCARU

Prof. dr. Codrin CUŢITARU

Prof. dr. Rodica DIMITRIU

Prof. dr. hab. Felicia DUMAS

Prof. dr. Alexandru GAFTON

Prof. dr. Andrei HOIŞIE

Prof. dr. hab. Magda JEANRENAUD

Prof. dr. Eugen MUNTEANU

Prof. dr. Marina MUREŞANU

Prof. dr. Antonio PATRAŞ

Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU

 

 

 

 


 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...