Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMĀNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152


 

 

 

 

SEPTEMBRIE 2016

BORODA (căs. TUDOR) I. Carmen Livia

 

La data de 09.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. BORODA (cas. TUDOR) I. Carmen Livia va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “ Vartolomei Măzăreanu, Ithica ieropolitica (Ms. BAR 67). Ediţie de text şi studiu filologico-lingvistic ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Cercet. şt. I dr. Laura MANEA, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2924

Prof. univ. dr. Mihai MORARU, Universitatea din Bucureşti http://educati.doc.unibuc.ro/wp-content/uploads/profesor/mihai-moraru.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

POLOZOVA (căs. CHIRILĂ) Arina

La data de 21.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. POLOZOVA (căs. CHIRILĂ) Arina va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Cromatică literară comparativă (engleză, rusă, italiană, română) în romanele lui Vladimir Nabokov: între original, traducere şi autotraducere”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/, Universitatea din Bucuresti

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Anna AKSENOVA, Universitatea " M. V. Lomonosov" din Moscova

Adeverinta Conf. univ. dr. Anna AKSENOVA

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


RADU Luciana Mihaela

La data de 23.09.2016, ora 10.00, în Sala Ivănescu, drd. RADU Luciana Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Întîmplarile lui Telemáh, fiiului lui Ulíse (Odisseu), traducere de Petru Maior (Buda, 1818). Studiu filologic şi lingvistic, ediţie de text, nota asupra ediţiei ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN http://www2.uni-jena.de/philosophie/soestudien/unterseiten/prof_w_dahmen.htm, Institut für Romanistik, Friedrich - Schiller - Universität Jena, Germania

Cercet. şt. II dr. Madalina UNGUREANU http://mail.lit.uaic.ro/milescu/madalina_ungureanu.html, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Cercet. şt. I dr. Mioara - Vasilica DRAGOMIR http://www.philippide.ro/persoane/curriculum/CV_Mioara%20Dragomir.pdf , Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Emanuela Ana MĂRGINEANU

La data de 28 septembrie 2016, ora 9.00, în sala 3.15, drd. Emanuela Ana MĂRGINEANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul American Transcendentalism: R. W. Emerson and H. D. Thoreau - Two Case - Studies”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Iulia-Madalina PINTILIE

La data de 28 septembrie 2016, ora 10:30, în sala 3.15, drd. Iulia-Madalina PINTILIE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Teratological Metamorphoses: A Case Study Of Five Anglo-American Novels And Their Film Adaptations”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Andra F. AGAFIŢEI

La data de 28 septembrie 2016, ora 12.00, în sala 3.15, drd. AGAFIŢEI F. Andra Elena va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul FOREGROUNDING THE ABSURDITIES OF THE POST WORLD WAR II AMERICAN SOCIETY IN THE PLAYS OF EDWARD ALBEE, JACK GELBER, ISRAEL HOROVITZ, JOSEPH HELLER, AND ARTHUR KOPIT”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ.dr. Ştefan COLIBABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

BAN (cas. NAZNEAN) Andreea-Romana

La data de 30 septembrie 2016, ora 9.00, în sala 3.15, drd. BAN (cas. NAZNEAN) Andreea-Romana va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Developing Translation Skills in the Classroom: from Language Learning to Independent Translation”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Roxana PETCU, Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Anca CEHAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; http://media.lit.uaic.ro/englishdepartment/cv/Cehan_CV.htm

Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati; http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2016/Prof__Croitoru_Elena_CV.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

OCTOMBRIE 2016

NOIEMBRIE 2016

MIHU (căs. AANEI) Mihaela

La data de 8 noiembrie 2016, ora 10.00, în sala G. Ivănescu, drd. MIHU (căs. AANEI) Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Paul Celan. Die Anziehungskraft einer dichterischen Figur und ihre fiktionalen Alter Egos ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Andrei Corbea-HOIŞIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Dirk WEISSMANN, Université Paris-Est Créteil, France;

Prof. univ. dr. Gabriel H. DECUBLE, Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Grigore MARCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-emeriti/conf-dr-grigore-marcu/

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

AIOANEI Otilia -Maria

La data de 24 noiembrie 2016, ora 10.00, în sala Dima, drd. AIOANEI Otilia -Maria va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Identité(s) et mémoire(s) dans l'oeuvre d'Assia Djebar ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Marina MUREŞANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Co-director teză:

Prof. univ. dr. Sylvie JOUANNY, Université Paris-Est Créteil, France

Referenţi:

Prof. univ. dr. Catherine DOUZOU, Université Fr. Rabelais, Tours, France;

Prof. univ. dr. Dolores TOMA , Universitatea din Bucuresti;

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

DECEMBRIE 2016

 

VARGAN Maria - Teodora

La data de 2 decembrie 2016, ora 12.00, în seminarul "G. Ivănescu", drd. VARGAN Maria - Teodora va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Vasile Arvinte. Monografie”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Ion Horia BÎRLEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare ” din Suceava;

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Bogdan V. ŢÂRA, Universitatea de Vest din Timişoara;

Lista lucrarilor Conf. univ. dr. Bogdan V. ŢÂRA

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

VIERIU Doina - Emanuela

La data de 9 decembrie 2016, ora 9.00, în sala "Al. Dima ", drd. VIERIU Doina - Emanuela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Scriitura disoluţiei şi regimul negaţiei: un posibil model de structurare a imaginarului”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Mihai ZAMFIR, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/mae_old/poze_editare/CV_MZamfir.pdf Universitatea din Bucuresti;

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Lista lucrarilor Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ŢICALO (căs. GRĂDINARIU) Mihaela

La data de 9 decembrie 2016, ora 11.00, în seminarul "Al. Dima ", drd. ŢICALO (căs. GRĂDINARIU) Mihaela va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Alice Botez sau memoria irealităţii. O monografie”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/MJeanrenaud_CV.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Ştefan BORBELY, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca, http://lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/CV_Stefan-Borbely_Europass.pdf   ;

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Lista lucrarilor Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

FEBRUARIE 2017

MARDAR G. Andreea-Mihaela căs. STANCU

La data de 24 februarie 2017, ora 10.00, în sala 3.15, drd. MARDAR G. Andreea-Mihaela căs. STANCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulNon-Realistic Literature: William Morris and the Art of Escapism”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/17-conf-dr-dana-badulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Mihai STROE, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN, Universitatea „Ovidius” Constanța;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN - lista de lucrări ,

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

IUNIE 2017

IULIE 2017

Elena Violeta N. MIHAI căs. TĂNASE

La data de 7 iulie 2017, ora 10.00, în sala 3.15, drd. Elena Violeta N. MIHAI căs. TĂNASE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulThe Intercultural Journey of Humour in Subtitling (Traseul intercultural al umorului în subtitrare)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/17-conf-dr-dana-badulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Roxana PETCU, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați;

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

MIHAELA D. ŞALARIU CĂS. GAZIOGLU

 

La data de 14 iulie 2017, ora 10.00, în sala 3.15 (Gr. Vereș), drd. MIHAELA D. ŞALARIU CĂS. GAZIOGLU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul FEMINISM AND FEMININE CHARACTERS IN GEORGE ORWELL'S EARLY NOVELS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Stefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela Praisler, http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/290/ , Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi;

Conf. univ. dr. Adrian Radu, http://adrian-radu.ro/wp-content/uploads/2012/05/cv-radu-europass.pdf , Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Iulia MILICĂ, http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/30-conf-dr-iulia-milica#research-supervision-ba-maUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Carina Ionela I. BRÂNZILĂ

La data de 14 iulie 2017, ora 12.00, în sala 3.15 (Gr. Vereș), drd. Carina Ionela I. BRÂNZILĂ va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul „CHILDREN LITERATURE, ITS VISUAL SATELLITES AND E.F.L.”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Stefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela Praisler, http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/290/ , Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi;

Conf. univ. dr. Adrian Radu, http://adrian-radu.ro/wp-content/uploads/2012/05/cv-radu-europass.pdf , Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Iulia MILICĂ, http://englishdepartment.linguaculture.ro/index.php/ro/despre-noi/cadre-didactice/30-conf-dr-iulia-milica#research-supervision-ba-maUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

AUGUST 2017

Anamaria GRECU P. (căs. GHEORGHIU)

La data de 31 August 2017, ora 12.00, în sala ,,Al. Dima”, drd. Anamaria GRECU P. (căs. GHEORGHIU) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,COMUNICARE VERBALĂ, NONVERBALĂ ȘI PARAVERBALĂ ÎN DISCURSUL RELIGIOS OCAZIONAL ACTUAL. PARENEZA , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu/ ,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Luminita%20Carausu.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r
Prof. dr. AndraVASILESCU,Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/facultati/litere/:e/facultati/litere/docs/2016/sep/01_14_49_02CV_ANDRA_VASILESCU.pdf

Prof. dr. Rodica NAGY, Universitatea „Ștefan cel Mareˮdin Suceava. http://litere.usv.ro/images/dllrscplus/curriculum%20vitae-rodica-marioara%20nagy.pdf

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

SEPTEMBRIE 2017

ARSENE Ș. Săndica (căs. BIZIM)

La data de 1 septembrie 2017, ora 10.00, în sala ,,G. Ivănescu”, drd. ARSENE Ș. Săndica (căs. BIZIM) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ANTROPONIMIEI LITERARE. CU UN STUDIU APLICATIV LA ROMANUL ROMÂNESC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Lucia CIFOR , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , http://www.afhbr.org/membri/lucia-cifor/

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf.

Referenţi:

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN, Universitatea ,,Friedrich Schiller” din Jena, Germania, http://www2.uni-jena.de/philosophie/soestudien/unterseiten/prof_w_dahmen.htm

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r
Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2924

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ana SABIE

 

La data de 7 septembrie 2017, ora 11.00, în sala ,,Gh. Ivănescu”, drd. Ana SABIE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Dicționar elino-românesc, vol. I, G. Ioanid, București, 1864. Ediție de text. Studiu filologic și lingvistic”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dragoș Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/DEP_CV_Cojocaru.pdf

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenţi:

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea „Ovidius” din Constanța, http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/documente-z/articole-2016-2/2%20Barlea_CV_2_2016.pdf
Prof. univ dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași,
Conf. univ. dr. Bogdan Târa, Universitatea de Vest dinTimișoara

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Alin Titi M. CĂLIN

 

La data de 11 septembrie 2017, ora 10.00, în Amfiteatrul III.12, drd. Alin Titi M. CĂLIN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Structuri paremiologice în traducerile românești ale romanului «Don Quijote de la Mancha»”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dragoș COJOCARU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/DEP_CV_Cojocaru.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București,
Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU-BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara,
Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Orit. A. SHAY căs. BERLINSKY

 

La data de 14 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala III.15, drd. Orit. A. SHAY căs. BERLINSKY va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Coduri alternative (ebraică-engleză si ebraică-arabă) in societatea plurilingvă a Israelului”/ ,,CODE SWITCHING BETWEEN HEBREW-ENGLISH AND HEBREW-ARABIC IN THE MULTILINGUAL SOCIETY OF ISRAEL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Stefan OLTEAN ,Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca, http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/CV/CV_Comisii/Romana/C2/CV_Stefan_Oltean_Europass_RO.pdf
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena PREATCA

 

La data de 15 septembrie 2017, ora 11.00, în Amf. III.12, drd. Elena PREATCA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Traducerea ghidurilor turistice: comunicare interculturală, rolul traducătorului şi practici lingvistice ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Felicia Dumas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, https://francezauaic.files.wordpress.com/2017/03/cv_felicia-dumas.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Muguraş Albumiţa CONSTANTINESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Sonia BERBINSKI, Universitatea din Bucureşti, http://www.unibuc.ro/prof/berbinschi_s/docs/cvs/2016octCV_fr_SB_1.pdf

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Andreea-Giorgiana G. MARCU

 

La data de 23 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala ,,Gh. Ivănescu”, drd. Andreea-Giorgiana G. MARCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Istoriia lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii (vol I-II) de Florian, traducere de Alexandru Beldiman (Iași, 1820). Ediție de text și studiu filologico-lingvistic ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf.

Referenţi:

Cercet. șt. I dr. Luminița BOTOȘINEANU, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române,
Prof. univ. dr. habil. Felicia DUMAS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Prof. univ. dr. Alin-Mihai GHERMAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_1003_Alin-Mihai-GHERMAN.html

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Elena I. ATUDOSIEI

La data de 25 septembrie 2017, ora 9.00, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Elena I. ATUDOSIEI va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,The Vampire in American Literature and Film. Portrayal of the Undead Then and Now”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Laura G. CIOCHINĂ (căs. Carasevici)

La data de 25 septembrie 2017, ora 10.30, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Laura G. CIOCHINĂ (căs. Carasevici) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Ofelia G. TOFAN (căsătorită AL-GAREEB)

La data de 25 septembrie 2017, ora 12.00, în Sala ,,Gr. Vereș” (3.15), drd. Ofelia G. TOFAN (căsătorită AL-GAREEB) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Hysterical Realism”: Elaborating Excessively on Conventions of Realism in Contemporary British and American Novels”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Odette Irene Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Aliz Marosvölgyi (căs. FARKAS)

La data de 26 septembrie 2017, ora 9.00, în Sala ,,3.15”, drd. Aliz Marosvölgyi (căs. FARKAS) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,William Faulkner, The Sound and the Fury: Textual Representation of Human Behavior in Benjy’s Section”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;
Prof. univ. dr. Remus BEJAN, Universitatea „Ovidius” Constanța;

Prof. univ. dr. Remus BEJAN - lista de lucrări ,
Prof. univ.dr. Ştefan COLIBABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Norica-Luminiţa BUTNARU

La data de 26 septembrie 2017, ora 11.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Norica-Luminiţa BUTNARU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,On the Fringe of Translation Postulates: Exploring the Possibility of Translating from and into Constructed languages”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Daniela IONESCU, Universitatea din București,
Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați;

Prof. univ.dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Ana-Maria PATRAȘCU (căsătorită Tomaziu-Patrașcu)

La data de 28 septembrie 2017, ora 11.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), drd. Ana-Maria PATRAȘCU (căsătorită Tomaziu-Patrașcu) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,LITERATURA DE IMIGRAȚIE ROMÂNEASCĂ ÎN ITALIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi


Referenţi:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. dr. Oana DUBALARU, Universitatea din București,

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Nataşa-Elena MAXIM

La data de 29 septembrie 2017, ora 10.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), drd. Nataşa-Elena MAXIM va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Reflexe ale gândirii lui Søren Kierkegaard în literatura română interbelică”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:


Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Mihaela CERNĂUȚI GORODEȚCHI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
http://www.literaturacomparata.ro/prof/m_cernauti.html


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf


Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Emanuela CIURCIUN (căsăt. CHITIC CIURCIUN)

La data de 30 septembrie 2017, ora 10.00, în Sala „Gheorghe Ivănescu”, drd. Elena Emanuela CIURCIUN (căsăt. CHITIC CIURCIUN) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Cugetările lui Oxenstiern. Manuscrisul B.A.R. 2773. Ediție de text, studiu filologic și lingvistic”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:


Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf

Referenţi:


Cercet. șt. I dr. Luminița BOTOȘINEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. univ. dr. Mihai MORARU, Universitatea din Bucureşti 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Elena Otilia MIHAI PINTILII

La data de 30 septembrie 2017, ora 12.00, în seminarul „Alexandru Dima”, drd. Elena Otilia MIHAI PINTILII va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Mărci – indici ai emoțiilor și atitudinilor în limba română vorbită actuală”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenţi:

Prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Prof. univ. dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Conf. univ. dr. Daiana Cuibus, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

IANUARIE 2018

Octavian-Vasile DĂRMĂNESCU

La data de 13 ianuarie 2018, ora 10.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Octavian-Vasile DĂRMĂNESCU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Damian Stănoiu-destinul unui cleric umanist ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf

Prof. univ. dr. Bogdan CREȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Bogdan%20Cretu.html

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. dr. Pompiliu Crăciunescu -lista de lucrări ;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Dumitru-Lucian BĂICEANU

 

La data de 13 ianuarie 2018, ora 12.00, în Amfiteatrul ,,G. Ibrăileanu ”(III.11), Dumitru-Lucian BĂICEANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Poetica prozei românești la persoana a doua ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:


Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/MANOLACHE.pdf

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conf. univ. dr. Pompiliu CRACIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. dr. Pompiliu Crăciunescu -lista de lucrări ;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

APRILIE 2018

MAI 2018

Bianca-Iuliana L. MISINCIUC

 

La data de 4 mai 2018, ora 10.00, în Sala III.15, drd. Bianca Iuliana L. MISINCIUC va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Idiomatic Expressionsin English, German, Spanish, Portuguese and Romanian: A Comparative Study”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ.dr. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Nicoleta Mariana IFTIMIE, Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Prof. univ. dr. Roxana-Cristina PETCU, Universitatea din Bucureşti

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

IUNIE 2018

ALI KAREEM SAMEER K AL-JUMAILI

 

La data de 27 iunie 2018, ora 8.30, în Sala "Grigore VEREȘ" ( III.15), dl. drd. ALI KAREEM SAMEER K AL-JUMAILI va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,HARLEM RENAISSANCE AND  ITS PERSPECTIVES IN THE POETRY OF LANGSTON HUGHES  WITH CRITICAL REFERENCES TO HUGHES’ SELECTED POEMS ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr.Michaela PRAISLER (CV), Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi

Conf.univ.dr.Dorin CHIRA (CV), Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr.Iulia Andreea MILICĂ (CV),  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

SAMI ABED HASSAN A.  HASSAN

 

La data de 27 iunie 2018, ora 10.00, în Sala "Grigore VEREȘ" ( III.15), dl. drd. SAMI ABED HASSAN A.  HASSAN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,EXPLOITATION, ABUSE AND RACISM IN AUGUST WILSON'S SELECTED PLAYS: FENCES, THE PIANO LESSON AND TWO TRAINS RUNNING”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr.Michaela PRAISLER (CV), Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi

Conf.univ.dr.Dorin CHIRA (CV), Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr.Iulia Andreea MILICĂ (CV),  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

HASAN HADI ALI H. ALI

 

La data de 27 iunie 2018, ora 11.30, în Sala "Grigore VEREȘ" ( III.15), dl. drd. HASAN HADI ALI H. ALI va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,THE ABSENT CHARACTER IN MODERN AMERICAN DRAMA: ARTHUR MILLER’S ALL MY SONS, TENNESSEE WILLIAMS’S SUDDENLY LAST SUMMER AND SAM SHEPARD’S BURIED CHILD”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr.Michaela PRAISLER (CV), Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi

Conf.univ.dr.Dorin CHIRA (CV), Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr.Iulia Andreea MILICĂ (CV),  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

IULIE 2018

FILIP P. Lăcrămioara – Petronela, căs. OLARU

 

La data de 17 iulie 2018, ora 10.00, în Sala "Grigore VEREȘ" ( III.15), drd. FILIP P. Lăcrămioara – Petronela căs. OLARU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Fairy-tale and Myth: Male Archetypes in P.L. Travers's Works. Saving Mr. Banks”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, http://media.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Stefan%20Avadanei.pdf , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER (CV),, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conf. univ. dr. Ștefan-Mihai STROE (CV) , Universitatea București
Conf. dr. Iulia MILICA (CV),, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

SEPTEMBRIE 2018

 

Diana  TRANDAFIR, căs. CIOBANU

La data de 6 septembrie 2018, ora 12.00, în seminarul „G. Ivănescu”, drd. Diana  TRANDAFIR, căs. CIOBANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Tipuri de implicit lingvistic īn dramaturgia romānească din perioada interbelică”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenţi:

Prof. univ. dr. Sanda Maria ARDELEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Conf.univ.dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Conf. univ. dr. Daiana CUIBUS, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca;

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Mihaela Iuliana MARARI

La data de 7 septembrie 2018, ora 10.30,  īn Amfiteatrul „A. Philippide” (III. 12) , drd. Mihaela Iuliana MARARI va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,La poétique des éléments fondamentaux dans l’œuvre de Jean-Marie Gustave Le Clézio,”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru CĂLINESCU, https://francezauaic.files.wordpress.com/2017/03/cv_alexandru-calinescu.pdf., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. habil. Simona-Mihaela MODREANU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Prof. univ.dr. Elena-Brāndușa STEICIUC,  Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava.

Prof. univ. dr. Radu TOMA,  Universitatea din București.

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

Eduard-Iustin UNGUREANU

La data de 7 septembrie 2018, ora 12.00,  īn Amfiteatrul „A. Philippide” (III. 12) , drd. Eduard-Iustin UNGUREANU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,NANCY HUSTON: AU-DELĄ DU MYTHE PERSONNEL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru CĂLINESCU, https://francezauaic.files.wordpress.com/2017/03/cv_alexandru-calinescu.pdf., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. habil. Simona-Mihaela MODREANU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Prof. univ.dr. Elena-Brāndușa STEICIUC,  Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava.

Prof. univ. dr. Radu TOMA,  Universitatea din București.

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

MUNTEANU V. MARICICA

 

La data de 15 septembrie 2018, ora 11.00, în Amfiteatrul "A. Philippide" ( III.12), drd. MUNTEANU V.Maricica va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,REPREZENTĂRI SPAŢIALE ŞI COMUNITARE ĪN LITERATURA GRUPĂRII  DE LA "VIAŢA ROMĀNEASCĂ, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 Preşedinte:

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici , Universitatea "Ovidius" Constanța
CS II dr. Adrian Tudurachi, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară "Sextil Pușcariu" Filiala Cluj a Academiei Romāne.

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

SOFICU C. Georgiana

 

La data de 20 septembrie 2018, ora 10.00,  în sala “Grigore Vereș”  (3.15),  drd. SOFICU C. Georgiana  va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulTeaching modernist short stories creatively in advanced English classes, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ.  dr.  Magda JEANRENAUD,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ.dr. Ștefan AVĂDANEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER,  Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați;

Conf. dr. Roxana OLTEAN,   Universitatea din București;  

Conf. dr. Iulia MILICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;  

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

HARASIM C. Mihaela căs. HALDAN

La data de 21 septembrie 2018, ora 10.00, în sala “Grigore Vereș”  (3.15), drd. HARASIM C. Mihaela căs. HALDAN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlulThe Language Teacher as Mediator between Languages and Cultures. A Study of Romanian Teachers’ Discourse in the English Classroom”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. habil. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Referenţi:

Prof. univ. dr. Elena CROITORU, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați;

Prof. univ. dr. habil. Dana Anca CEHAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Stefan OLTEAN ,Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca,

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

DOBOȘ D. Brīndușa-Speranța

La data de 21 septembrie 2018, ora 12.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" ( III.11), drd. DOBOȘ D. Brīndușa- Speranța va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,LES ROMANS POLICIERS DE GEORGES SIMEON EN ROUMAIN ET EN ANGLAIS. ETUDE COMPARATIVE ET TRADUCTOLOGIQUE”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof. univ. dr. Albumița-Muguraș CONSTANTINESCU, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ONOFREI G. Mihaela căs. PLĂMADĂ-ONOFREI

La data de 22 septembrie 2018, ora 10.00, īn Sala  “G. Ivănescu", drd. ONOFREI G. Mihaela căs. PLĂMADĂ-ONOFREI  va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,De obşte gheografie, de Amfilohie Hotiniul, Iaşi, 1795. Ediţie de text, studiu filologic şi lingvistic, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, www.philippide.ro/persoane/curriculum/Eugen_Munteanu_CV.pdf

Referenţi:

Prof. univ. dr. Gheorghe CHIVU, Universitatea din Bucureşti; 

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Cercet. șt. I dr. Luminița BOTOȘINEANU, Academia Romānă – Filiala

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Mihaela AȘTEFĂNESEI  (căs. Lungu)

La data de 24 septembrie 2018, ora 10.00, în Seminarul "G. Ivănescu"  drd. Mihaela AȘTEFĂNESEI  (căs. Lungu) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Dicționar elino-romānesc, G. Ioanid, vol. II, Bucureşti, 1864. (Ediție de text. Definiție lexicografică. Studiu comparativ)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bārlea, Universitatea „Ovidius”, Constanța

Prof. univ. dr. Dragoș Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Conf. univ. dr. Bogdan Țāra, Universitatea de Vest, Timișoara

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

      

MORCOV I. Gabriela - Iuliana

 

La data de 24 septembrie 2018, ora 11.30, īn Seminarul “G. Ivănescu”, drd. MORCOV I. Gabriela - Iuliana susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul „Evoluția genului epistolar romānesc īntre secolele al XVI-lea și al XVIII-lea”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Prof. univ. dr. Laura BĂDESCU, Institutul G. Călinescu al Academiei Romāne, București;

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe BĀRLEA, Universitatea „Ovidius”, Constanța

Prof. univ. dr. Ioan MILICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ANDRIEȘ G. Amelia (căs. SANDU-Andrieș)

La data de 26 septembrie 2018, ora 09.00, īn  Amfiteatrul  "A. Philippide"  (III.12), drd. Andrieș G. Amelia (căs. Sandu-Andrieș)  susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Receptarea literaturii ascetice și mistice din Renașterea spaniolă īn Romānia. Aspecte lingvistice și culturale”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dragoș Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU-BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara;

Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Andreea A. HUȚANU

 

La data de 26 septembrie 2018, ora 11.00, īn Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" ( III.11), drd. Andreea A. HUȚANU va susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,GEGENEINANDER, NEBENEINANDER, MITEINANDER. DEUTSCH UND RUMÄNISCH ALS VERWALTUNGS- UND GERICHTSSPRACHEN IM HABSBURGISCHEN KRONLAND BUKOWINA (1848-1918)”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Andrei Hoişie,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenți:

 

Prof. univ. dr. Larisa Schippel, Universitatea din Viena

 

 

 

 

 

C. p.I dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Academia Romānă, Filiala Iaşi

Conf. univ. dr. Cornelia Cujbă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

LEONTI I. Simona Ioana

 

La data de 26 septembrie 2018, ora 11.00, īn  Amfiteatrul  "A. Philippide"  (III.12), drd. LEONTI I. Simona Ioana susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Frazeologia īn traducerile romānești ale prozei lui Camilo José Cela”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dragoș COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU-BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara;

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Nicoleta DĂNILĂ  (căs. AMARGHEOALEI)

 

La data de 26 septembrie 2018, ora 11.00, în Seminarul "G. Ivănescu"  drd. Nicoleta DĂNILĂ  (căs. AMARGHEOALEI) va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Antroponimia Moldovei īn perioada premergătoare oficializării sistemului numelui dublu (1820-1845)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Conf. univ. dr. Adina CHIRILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

Prof. univ. dr. Oliviu FELECAN, Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca

Conf. univ. dr. Adrian CHIRCU, Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj - Napoca.

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

PRISACARIU G. Alexandra (căs. TEODORESCU)

 

La data de 27 septembrie 2018, ora 10.00, īn  Seminarul „G. Ivănescu”, drd. PRISACARIU G. Alexandra (căs. TEODORESCU) susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul “Istorie universală. Buda, 1800. Ediție de text, studiu filologic și lingvistic”, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conducător ştiinţific:

Prof. univ.dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Referenţi:

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania;

CS I dr. Mioara Vasilica DRAGOMIR, Institutul de Filologie Romānă „Alexandru Philippide” din Iași;

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

MIHALCEA I. IOAN

 

La data de 29 septembrie 2018, ora 10.00, în Seminarul "G. Ivănescu" , domnul Mihalcea I. Ioan va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,FRAZEOLOGIE BIBLICĂ ROMĀNEASCĂ. PROVERBELE, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/profesori-titulari/lect-dr-ion-lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. dr. h. c. Michael METZELTIN, Universitatea din Viena;
Prof. univ. dr. Ioan MILICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din București

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Florina NĂSTASE

 

La data de 29 septembrie 2018, ora 9.00, în Seminarul "G. Ivănescu", drd. Florina NĂSTASE va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,FRAZEOLOGIE BIBLICĂ ROMĀNEASCĂ. PROVERBELE, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

CHIRA Daniela (căs. TECUCIANU)

 

La data de 29 septembrie 2018, ora 10.30, în sala “Grigore Vereș”  (3.15) , drd. CHIRA Daniela (căs. TECUCIANU)  va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Fiction to Film : The Cases of Paul Auster and Ian McEwan īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof.univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

Oleg  FEOKTISTOV

 

La data de 29 septembrie 2018, ora 12.00, în sala “Grigore Vereș”  (3.15) , drd. Oleg  FEOKTISTOV va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,A Deconstructionist Approach to the American Declaration of Independence īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Referenţi:

Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Prof.univ. dr. Odette Irene BLUMENFELD , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

NOIEMBRIE 2018

IRIMIEA V. IONUŢ-IUSTIN

 

La data de 8 noiembrie 2018, ora 14.30, în Seminarul "G. Ivănescu", drd. IONUŢ-IUSTIN V. IRIMIEA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Reconstrucţie filologică a genezei romanului Nacht de Edgar Hilsenrath”,  īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Andrei HOISIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Referenţi:

Prof. univ. dr. Andras BALOGH, Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca

C. p. I dr. Alexander RUBEL, Academia Romānă

Conf. dr. Ion LIHACIU, “Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

   

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

DECEMBRIE 2018

HĂRMĂNESCU V. CLAUDIA ANDREEA căs. LEFTER

 

La data de 8 decembrie 2018, ora 10.00, în Amfiteatrul “G. Ibrăileanu” (III.11)  dna. HĂRMĂNESCU V. CLAUDIA ANDREEA CĂS. LEFTER  va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul POETICA PERSONAJULUI ĪN ROMANUL HORTENSIEI PAPADAT- BENGESCU”,  īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

 Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

 Referenţi:

C.S. I dr. Laura-Eveline BĂDESCU, Institutul de Istorie a Literaturii "G. Calinescu" Bucureşti

Prof. univ. dr. Antonio Mihail PATRAȘ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

 

 

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

MICHAELAN A. ROMAN

 

La data de 11 decembrie 2018, ora 10.00, în Sala “Grigore Vereş"(3.15), dl. MICHAELAN A. ROMAN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ENGLISH MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) IN HIGHER EDUCATION. A MODEL OF IMPLEMENTATION STRATEGIES”,  īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. dr. Ion LIHACIU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Stefan AVĂDANEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Referenţi:

Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER, Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi

Conf. univ. dr. Dorin CHIRA, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Iulia Andreea MILICĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 Rezumatul tezei de doctorat

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

MAI 2019

 

ANCA I. LUNGU căs. GAVRIL

La data de 13 mai 2019, ora 12.00, în Sala "Al. Dima" , drd. ANCA I. LUNGU căs. GAVRIL va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,La traduction des idiolectes. Étude de cas : Ą la recherche du temps perdu de Marcel Proust īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof. univ. dr. Albumița-Muguraș CONSTANTINESCU, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

IUNIE 2019

PARASCHIV E. Ioan Flavius

 

La data de 7 iunie 2019, ora 10.00, īn Sala "Al. Dima", drd. PARASCHIV E. Ioan Flavius va susţine, īn şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,Ion Călugăru – īntre literatură și publicistică īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ.dr. Codrin Liviu CUŢITARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr.Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

IULIE 2019

 

BAHNĂ N. LILIANA

La data de 15 iulie 2019, ora 10.00, în Sala "Grigore Vereș" (III. 15), drd. BAHNĂ N. LILIANA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,BASMUL ENGLEZ MODERN ȘI IMAGINARUL FANTASTIC īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Dana Janeta BĂDULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. habil. Rodica ALBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

 

Prof. univ. dr. Michaela MUDURE, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Mihaela CERNĂUȚI - GORODEȚCHI, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Conf. univ. dr. Cornelia MACSINIUC, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

SEPTEMBRIE 2019

 

TOMULESCU G. MARIA

La data de 2 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. TOMULESCU G. MARIA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,PARTICULARITĂȚI LEXICALE, MORFOSINTACTICE ȘI RETORICO-PRAGMATICE ALE DISCURSULUI TELEVIZUAL ROMĀNESC ACTUAL ĪN EMISIUNI CE AU CA SUBIECT MODA īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

 

Prof. univ. dr. Andra VASILESCU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Rodica NAGY, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

LUPU M. ELENA MIHAELA

 

La data de 2 SEPTEMBRIE 2019, ora 12.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. LUPU M. ELENA MIHAELA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,UN TIP DE DISCURS PUBLICITAR - DISCURSUL ETICHETELOR DE PE STICLELE DE VIN īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Andra VASILESCU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Rodica NAGY, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

 

CHIRU M. IONELA

 

La data de 4 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. CHIRU M. IONELA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,PARTICULARITĂȚI LEXICALE, MORFOSINTACTICE ȘI RETORICO-PRAGMATICE ALE DISCURSULUI POLITIC ACTUAL ĪN LIMBILE ROMĀNĂ ȘI ITALIANĂ. STUDIU COMPARATIV īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Luminița CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE, Universitatea "Transilvania" din Brașov
Conf. univ. dr. Mirela AIOANE, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

LOHAN C. PAULA IUSTINA

La data de 6 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. LOHAN C. PAULA IUSTINA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,DISCURSUL RELIGIOS CONTEMPORAN. STRATEGII DE CONSTRUCȚIE. O PERSPECTIVĂ RETORICO-PRAGMATICĂ īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Luminița CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Sanda Maria ARDELEANU, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Prof. univ. dr. Maria CĂTĂNESCU, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Ioan MILICĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

DASCĂLU D. DANIELA căs. GIUGARIU

La data de 6 SEPTEMBRIE 2019, ora 12.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. DASCĂLU D. DANIELA căs. GIUGARIU va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,ADVERBUL ĪN DISCURSUL POLITIC ROMĀNESC ȘI SPANIOL ACTUAL DIN PERSPECTIVĂ RETORICO-PRAGMATICĂ. STUDIU COMPARATIV īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Maria CĂTĂNESCU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Sanda Maria ARDELEANU, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Conf. univ. dr. Dragoș COJOCARU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ILISEI G. IOANA

La data de 11 SEPTEMBRIE 2019, ora 12.00, în Seminarul "G. Ivănescu", drd. ILISEI G. IOANA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,ARGOU, JARGON, LIMBAJ LICENȚIOS ĪN TRADUCERI ROMĀNEȘTI ALE PROZEI LATINO-AMERICANE: ALEJO CARPENTIER ȘI MARIO VARGAS LLOSA īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio Mihail Patraș, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Dragoș Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Enrique Javier Nogueras VADIVIESO, Universitatea din Granada, Spania

 

Rezumatul tezei de doctorat

Vă invităm să participați la ședința de susținere a tezei.

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

 

PĂUN D. BIANCA ELENA CĂS. MIHALCEA

La data de 13 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, în Amfiteatrul "G. Ibrăileanu" (III. 11), drd. PĂUN D. BIANCA ELENA CĂS. MIHALCEA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,ELEMENTE DE FREZEOLOGIE BIBLICĂ COMPARATĂ ROMĀNĂ-FRANCEZĂ ĪN VARIANTE SUCCESIVE ALE NOULUI TESTAMENT īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. habil. Felicia DUMAS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN, Institut für Romanistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Conf. univ. dr. Sonia BERBINSCHI, Universitatea din Bucuresti

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ACATRINEI M. ADRIAN

 

La data de 20 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, în Seminarul  "Al. Dima", drd. ACATRINEI M. ADRIAN va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,REVISTA "ALMA MATER/DIALOG" - SPECIFICUL UNEI IDENTITĂŢI CULTURALE IEŞENE ĪN CONTEXTUL ŞCOLII ESEULUI CRITIC īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Antonio Mihail Patraș, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenți:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

CS principal I Gabriela Haja, Institutul de Filologie "Al.Philippide" Iaşi, Filiala Academiei Romāne

Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, Universitatea “Ovidius” Constanţa

 

Rezumatul tezei de doctorat

Vă invităm să participați la ședința de susținere a tezei.

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

HUMĂ I.  CEZARA

 

La data de 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 11.00, în Amfiteatrul “A. Philippide” (III.12) , drd. HUMĂ I.  CEZARA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,DER DIALOG MIT DERWEIMARER KLASSIK. THOMAS MANN UND BERTOLT BRECHT IM «GESPRÄCH» MIT GOETHE UNDSCHILLER. īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Andrei Hoisie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Prof. univ. dr. Gabriel H. Decuble, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Romaniţa Constantinescu, Universitatea din Bucureşti

Cercet. princ. I dr. Alexander Rubel, Academia Romānă, Filiala Iaşi


Rezumatul tezei de doctorat

Vă invităm să participați la ședința de susținere a tezei.

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

CIOBANU D. MARIA MARILENA

 

La data de 26 SEPTEMBRIE 2019, ora 11.00, în Seminarul "G. Ivănescu", drd. CIOBANU D. MARIA MARILENA va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,TERMINOLOGIA ASTRONOMICĂ ROMĀNEASCĂ īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Antonio Mihail Patraș, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Referenți:

Conf. univ. dr. Ioan MILICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Adina DRAGOMIRESCU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Oliviu FELECAN, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

 

Rezumatul tezei de doctorat

Vă invităm să participați la ședința de susținere a tezei.

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

MAMAISCHI D. G. MANUELA CĂS. DROBOTĂ

 

La data de 30 SEPTEMBRIE 2019, ora 11.00, în Seminarul  "Al. Dima", drd. MAMAISCHI D. G. MANUELA CĂS. DROBOTĂ va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,LES PRIX LITTÉRAIRES FRANĒAIS - APPROCHE HISTORIQUE, SOCIOLOGIQUE ET LITTÉRAIRE īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Referenți:

Prof. univ. dr. Dan Dobre, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Elena Brānduşa Steiciuc, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava

Prof. univ. dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Rezumatul tezei de doctorat

Vă invităm să participați la ședința de susținere a tezei.

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

OCTOMBRIE 2019

 

HAKMON M.  YAEL

 

La data de 15 OCTOMBRIE 2019, ora 12.00, în Seminarul “G. Ivănescu”  drd. HAKMON M.  YAEL  va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul ,,PROCESSES AND TRENDS IN SPOKEN LANGUAGE. CASE STUDY OF MODERN HEBREW īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

Prof. univ. dr. Rodica Albu ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conf. univ. dr. Adina Dragomirescu, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Madeea Axinciuc, Universitatea din Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

BADRIAN  N. NADAV

 
La data de 17.10.2019, ora 12,00, īn Sala “Grigore Vereş” (III.15), drd.  BADRIAN  N. NADAV va susţine, īn şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE EVOLUTION OF EFL TEACHERS' ROLE PERCEPTION AND LINGUACULTURAL ASPECTS – THE CASE OF NESTS AND NNESTS, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.
 
  
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
  
Preşedinte:
 
Conf. univ. dr.  Dana Janeta BĂDULESCU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 
Conducător ştiinţific:
 
Prof. univ. dr. Rodica ALBU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 
  
Referenţi:
 
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN,  Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj


Prof. univ. dr. Mariana NEAGU, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi


Prof. univ. dr. Dana Anca CEHAN, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

CĪMPANU C. Diana - Iuliana

La data de 26 octombrie 2019, ora 12:00, īn Sala de seminar „G. Ivănescu”, drd. CĪMPANU C. Diana - Iuliana va susţine, īn şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Grammatica lui Macarie (Ms. BAR/102, 1772). Ediție de text, studiu lingvistico-filologic și glosar terminologic, īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.


Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
  
Preşedinte:

Prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Referenţi:

Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Prof. univ. dr. Alin-Mihai GHERMAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

CS. II dr. Marius CLIM, Institutul de Filologie Romānă „A. Philippide” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

NOIEMBRIE 2019

 

CIOBANU C.R. Ioana  

 

La data de 23 noiembrie 2019, ora 11:00, īn Sala de seminar „G. Ivănescu”, drd. CIOBANU C.R. Ioana  va susţine, īn şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul  „TETRAEVANGHELUL CORESIAN DE LA 1561. EDIŢIE DE TEXT, STUDIU FILOLOGIC ŞI STUDIU LINGVISTIC”   īn vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor īn domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

Preşedinte:

 Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea„Alexandru Ioan Cuza”

din Iaşi.

 

Conducător ştiinţific:

 Prof. univ.dr. Alexandru GAFTON, Universitatea„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Referenţi:

 Prof. univ. dr. Gheorghe BĀRLEA, Universitatea „Ovidius” dinConstanţa;

 Conf. univ. dr. Adina CHIRILĂ,Universitatea de Vest din Timişoara;

 Conf. univ. dr. Ana-Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Rezumatul tezei de doctorat

Teza poate fi consultată la biblioteca Facultății de Litere

Organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...