Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

 

1. INVITAŢIE - Ziua Doctorală ICR Paris (25 iunie 2013)

2. PROIECT POSDRU/89/1.5/S/63663 Burse doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului "Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)" - aici

3. PROIECT POSDRU/159/1.5/S/140863 Burse doctorale si postdoctorale in cadrul proiectului „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională" (CCPE) - aici

 

Joi, 9.07.2015 (orele 9 – 15), vineri, 10.07 (orele 9 – 15) si sambata, 11.07 (orele 9 – 12) se organizează înscrierea doctoranzilor din anul I, an universitar 2014-2015 la concursul de obţinere a unei burse POSDRU în cadrul proiectului 155397/8.07.2015. Interviul va avea loc luni, 13.07.2015, începând cu ora 8.30, sala şi programarea urmând a fi afişate şi comunicate doctoranzilor prin email.

 

 

Competiția 3MT - THREE MINUTE THESIS pentru anul universitar 2021 - 2022. Sunt eligibili studenții doctoranzi (cei care nu au susținut public teza de doctorat și nu au absolvit) care au rezultate substanțiale și relevante ce pot fi prezentate. Grupul țintă este reprezentat de studenții doctoranzi aflați în ultimul an de studiu. Regulamentul și calendarul competiției 3MT

Competiţia 3MT - THREE MINUTE THESIS pentru anul universitar 2020 - 2021. Pot participa doctoranzii care au depus teza în vederea susţinerii publice în cursul anului 2020. Regulamentul şi calendarul competiţiei 3MT.

Competiţia 3MT - THREE MINUTE THESIS pentru anul universitar 2019 - 2020. Pot participa doctoranzii care au depus teza în vederea susţinerii publice în cursul anului 2019. Regulamentul şi calendarul competiţiei 3MT.

Competiţia 3MT - THREE MINUTE THESIS pentru anul universitar 2018 - 2019. Pot participa doctoranzii care au depus teza în vederea susţinerii publice în cursul anului 2018. Regulamentul şi calendarul competiţiei 3MT.

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...