Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

 

ADMITEREA ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE

 

Metodologie de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2021

Fișa de înscriere (septembrie 2021) 

 

Înscrierea se poate face fie online (pe adresa loricuzmici@gmail.com), urmând ca dosarul să fie depus la confirmare, fie onsite, de pe 1.09 până pe 6.09, inclusiv (mai puțin pe 4 și 5), între orele 9.00 – 13.00, la Catedra de Literatură română

 

Proba scrisă – 7 septembrie2021, orele 10.00 – 12.00, Amf. III.11 (modul literar) și Amf. III.12 (modul lingvistic)

Proba orală – 8 septembrie 2021, ora 9.00, Amf. III.11 (modul literar și modul lingvistic)

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA PROBA ORALĂ

Calendarul admiterii la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, sesiunea septembrie 2021

Condiţii de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2021

Taxe de admitere şi de şcolarizare 2021  

Locuri aprobate pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2021 **

Afiş admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019 

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2021. Modulul lingvistic.

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2021. Modulul literar.

LISTELE FINALE ALE CANDIDAŢILOR ADMIŞI

la examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, sesiunea septembrie 2021 NEW

 

Contract de studii universitare de doctorat

Contract de sprijin financiar - bursă doctorală din venituri proprii ale UAIC

ARHIVA – rezultatele admiterii pentru anii universitari 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

 

 ADMITERE POSTDOC

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2019 – 2021)   

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2019 – 2021)   

Teme de cercetare şi profesor mentori:

Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU – (1) Literatura română şi hermeneutică literară: poezia şi proza în secolele al XIX-lea şi al XX-lea; (2) Memorialistică, diaristică, literatura confesiunii;

Prof.dr. Codrin Liviu CUŢITARU Limba şi literatura engleză;

Prof.dr. Eugen MUNTEANU – (1) Filologie biblică românească şi comparată; (2) Editarea critică de texte româneşti vechi, inedite (secolele al XVII-lea al XVIII-lea);

Prof.dr. Andrei HOIŞIE – Limba şi cultura germană în România (1918 – 1933). Realităţi postimperiale, discurs public şi câmpuri culturale;

Prof.dr. Luminiţa CĂRĂUŞU – (1) Pragmatica şi Retorica lingvistică; (2) Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală în discursul religios actual;

Prof.dr. Antonio PATRAŞ (1) Istoria criticii literare româneşti; (2) Istoria presei literare româneşti; (3) Comunităţi literare: cenacluri, grupări etc.; (4) Literatură şi totalitarism; (5) Genurile biograficului: jurnalul, memorialistica, literatura epistolară, autobiografia.

Data admiterii: 18 martie 2019, ora 10, Cabinet Profesori conducători de doctorat, corp A, etaj 2, lângă Seminar Dima.

Rezultatele admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...