Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

 

ADMITEREA ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE

 

Afiş admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019 

Locuri propuse pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019 

Locuri alocate pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019 **

Taxe de admitere şi de şcolarizare 2019

Admission 2019

Metodologie de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019

Condiţii de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2019. Modulul lingvistic.

Tematica şi bibliografia examenului de admitere, 2019. Modulul literar.

Calendarul admiterii la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, sesiunea septembrie 2019

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR la examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Filologice 2019 ***

LISTELE FINALE ALE CANDIDAŢILOR ADMIŞI la examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Studii

Filologice, sesiunea septembrie 2019, în urma suplimentării locurilor de admitere *** NEW

 

 ADMITERE POSTDOC

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2019 – 2021)   

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2019 – 2021)   

Teme de cercetare şi profesor mentori:

Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU – (1) Literatura română şi hermeneutică literară: poezia şi proza în secolele al XIX-lea şi al XX-lea; (2) Memorialistică, diaristică, literatura confesiunii;

Prof.dr. Codrin Liviu CUŢITARU Limba şi literatura engleză;

Prof.dr. Eugen MUNTEANU – (1) Filologie biblică românească şi comparată; (2) Editarea critică de texte româneşti vechi, inedite (secolele al XVII-lea al XVIII-lea);

Prof.dr. Andrei HOIŞIE – Limba şi cultura germană în România (1918 – 1933). Realităţi postimperiale, discurs public şi câmpuri culturale;

Prof.dr. Luminiţa CĂRĂUŞU – (1) Pragmatica şi Retorica lingvistică; (2) Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală în discursul religios actual;

Prof.dr. Antonio PATRAŞ (1) Istoria criticii literare româneşti; (2) Istoria presei literare româneşti; (3) Comunităţi literare: cenacluri, grupări etc.; (4) Literatură şi totalitarism; (5) Genurile biograficului: jurnalul, memorialistica, literatura epistolară, autobiografia.

Data admiterii: 18 martie 2019, ora 10, Cabinet Profesori conducători de doctorat, corp A, etaj 2, lângă Seminar Dima.

Rezultatele admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...