Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

 

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

Planul de învăţământ:  2016-2019; 2017-2020; 2018-2021; 2019-2022; 2020-2023; 2021-2024;

Programa studiilor doctorale avansate

Obligaţiile doctoranzilor din ciclul al II-lea

Orarul Şcolii Doctorale pentru semestrul I – 2021-2022

 

 FINALIZAREA STUDIILOR POSTDOCTORALE

 

Metodologia de finalizare a studiilor postdoctorale de cercetare avansată  

Declarație de originalitate

Calendarul susţinerii lucrării finale:

-          22 – 24 martie 2021 – înscrierea la şcoala doctorală

-          26 martie 2021, ora 11.00, online – susţinerea lucrării finale

-          2 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor.

 

Dosarul de înscriere la programe postdoctorale pentru cetăţenii români, UE şi SEE cuprinde următoarele:

1.      cerere de înscriere;

2.      documente care atestă schimbarea numelui (daca a survenit după admitere);

3.      copie carte identitate;

4.      curriculum Vitae;

5.      listă de lucrări care să cuprindă rezultatele minime impuse pentru finalizarea programului (4 rapoarte ştiinţifice avizate de mentor;  o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare şi rezultatele obţinut; participarea cu lucrări la cel puțin 3 conferinţe/manifestări ştiinţifice internaţionale; publicarea/acceptarea spre publicare a cel puţin 3 articole ştiinţifice în reviste/volume indexate BDI sau a unei cărţi de specialitate, în funcţie de specificul domeniului);

6.      referat de apreciere a activității științifice din partea mentorului;

7.      declarație de originalitate (Anexa 1);

8.      lucrarea finală.

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...