Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Şcoala Doctorală de Studii Filologice

FACULTATEA DE LITERE, B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA, Tel: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

 

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

 

Planul de învăţământ 2018-2019 (anul I doctoral),

Programa studiilor doctorale avansate

Obligaţiile doctoranzilor din ciclul al II-lea

Orarul Şcolii Doctorale pentru semestrul I – 2019 - 2020

 

 

 

 


 

HOME

PREZENTARE

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE

PROGRAMUL DE STUDIU ŞI CERCETARE

REGULAMENTE ŞI FORMULARE

ADMITERE ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZE DE DOCTORAT

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 


Informaţii curente

Info...