Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Spațiul identitar în literatura francofonă contemporană

Proiect Idei nr. 218/2011 cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0617

Proiect finantat de Guvernul Romaniei prin Programul PNII—IDEI

Director de proiect: prof.dr. Simona MODREANU

Investigarea spațiului și a identității, cu toate valențele pe care aceste coordonate le capătă în literatură, trecând prin multitudinea de abordări pe care le solicită, cu un profit intelectual deosebit pentru spațiul francofon – marcat de diversitate, deschidere, porozitate, de ideea însăși de relație – atrage și mobilizează importante energii în cercetarea actuală. Ne propunem să îmbogățim modalitățile de abordare a spațiului identitar, să ajungem la o teoretizare complexă și actualizată a acestei noțiuni, prin parcurgerea unor texte reprezentative pentru diverse zone geoliterare și pentru diferite genuri, urmând grile de lectură intertextuale și transdisciplinare în care păstrăm perspectiva poetică. Incercarea de a reuni prin intermediul acestei paradigme zone ale francofoniei literare studiate pînă acum izolat, separate după criterii geografice, pentru a oferi o imagine de ansamblu, cât mai complexă, cu puncte de convergență și cu diferențele inerente acestei abordări, constituie obiectivul major al acestui proiect. Ne situăm în multculturalism prin natura subiectului abordat, știut fiind că fiecare individ, fiecare neam, fiecare literatură prezintă un mod propriu de a se raporta la spațiul propriei identități și de a reda aceasta prin literatură, prin scris. Ne propunem, de asemenea, să punem în valoare importanța spațiului identitar în cadrul problematicii interculturalității și să surprindem, prin intermediul acestei categorii, particularitățile operelor pe care le-au dat culturile aflate în continuă schimbare (mai ales cele ale exilului, ale migrației), în acord cu ritmul lumii contemporane.