CS Mădălina Ungureanu

Date personale

Email: madandronic@gmail.com

Domenii de interes:

lingvistică şi filologie românească, lingvistică generală şi teoria limbii, filosofia limbajului, semantică şi lexicografie.

Studii:

2004-2010: doctorand la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, domeniul: filologie; titlul tezei: Dosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683). Studiu lingvistic şi filologic; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Eugen Munteanu; teza de doctorat a fost susţinută public pe 8 ianuarie 2011.

2002-2004: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere, specializarea Lingvistică generală şi românească (studii masterale).

1998-2002: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura română - limba şi literatura franceză (studii de licenţă).

Stagii de studiu în străinătate: octombrie 2003-iulie 2004 - bursier Socrates la Friedrich Schiller Universität Jena, Germania

Parcurs profesional:

2009-prezent: cercetător ştiinţific la Centrul de Studii Biblico-Filologice "Monumenta linguae Dacoromanorum" din cadrul Departamentului Socio-Uman al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.

2003-2009: profesor de limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar.

Experienţă ştiinţifică:

iulie-decembrie 2011: bursă de cercetare post-doctorală la Departamentul de Cercetare Interdisciplinară - Socio-Uman, domeniul Ştiinţe ale omului şi ale societăţii, tema de cercetare postdoctorală: Tradiţia europeană şi românească a unei cărţi bisericeşti: parimiarul, finanţată prin proiectul Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663.

2011-2014: cercetător în proiectul La première traduction en roumain de la Septante, l'ouvre de Nicolae Milescu (Ms. 45 Bibliothèque de l'Académie Roumaine, Cluj). Édition critique, études linguistiques et philologiques (CNCS, IDEI/ PCE 1578, 2011-2014), Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi; (director de proiect: Prof. dr. Eugen Munteanu).

2009: cercetător în proiectul Influenţa occidentală prin intermediar grecesc în perioada modernizării limbii române (Grant CNCSIS PN II ID_126; director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Eugenia Dima).

2006-2007: cercetător în proiectul Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II - ediţie critică şi corpus adnotat (Grant CNCSIS cod: 1454; director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Gabriela Haja).

Manifestări ştiinţifice

Ana-Maria Gânsac, Maria Moruz, Mădălina Ungureanu, Interdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul "Monumenta linguae Dacoromanorum" , comunicare prezentată la conferinţa internaţională Comunicare. Context. Interdisciplinaritate, Tg. Mureş, 22-23 noiembrie 2012 (articol în curs de publicare şi indexare în Web of Knowledge Thomson Reuters Database, cf. http://www.upm.ro/cci/index.html).

Mădălina Ungureanu, Două fragmente din Lexiconul lui Suida, în Parimiarul lui Dosoftei, la Conferinţa Naţională "Text şi discurs religios", Iaşi, 10-12 noiembrie 2011;

Mădălina Ungureanu, De la Vechiul Testament la parimiar: parimiile vecerniei de la 1 septembrie; la Simpozionului Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 4-5 noiembrie 2011.

Mădălina Andronic Ungureanu, Despre traducere, la Dosoftei, la Conferinţa Naţională "Text şi discurs religios", Iaşi, 12-13 noiembrie 2010.

Mădălina Ungureanu, Aspecte ale conversiunii în Parimiile lui Dosoftei, la Simpozionului Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 28-29 octombrie 2010.

Mădălina Ungureanu, Atestări lexicale în Parimiile lui Dosoftei, la Simpozionul Internaţional "Cultură şi identitate. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora", Iaşi, 22-24 septembrie 2010.

Mădălina Andronic, Între normă regională şi inovaţie în Parimiile lui Dosoftei, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale limbajului "Eugen Coşeriu", ediţia a IX-a, Suceava, 2007.

Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 2010, 2011.

Publicaţii

a) cărţi şi capitole în cărţi:

Dosoftei, Parimiile preste an, Iaşi, 1683, Ediţie critică, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi glosar de Mădălina Ungureanu, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012.

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XXII: Iosephus ad Machabaeos, volum întocmit de Mioara Dragomir, Ana Maria Gînsac, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Lucia Gabriela Munteanu, Adrian Muraru, Mădălina Ungureanu, coordonator: prof. dr. Eugen Munteanu, îngrijitorul volumului (editor): dr. Ana Maria Gînsac, versiune informatizată de Vlad Sebastian Patraş, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2012, Iaşi, ISBN: 978-973-703-852-4.

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars X2: Iob, volum întocmit de Dr. Ana-Maria Gînsac, Prof. dr. Elsa Lüder, Dr. Maria Moruz, Prof. dr. Eugen Munteanu, Dr. Lucia-Gabriela Munteanu, Pr. Dr. Dionisie Pîrvuloiu, Dr. Sabina Rotenştein, Dr. Mădălina Ungureanuz, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", coordonator: prof. dr. Eugen Munteanu, îngrijitorul volumului (editor): dr. Maria Moruz, versiune informatizată de Vlad Sebastian Patraş, Iaşi, 2012, ISBN: 978-973-703-853-1.

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars 9: Paralipomenon I, Paralipomenon II. Eugen Munteanu (coord.), Ştefan Colceriu, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu. Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2011, ISBN: 978-973-640-665-2.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Regum I, Regum II, Iaşi, Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja (coordonatori), Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu, Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă. Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2008.

b) articole/studii publicate in extenso, în reviste din circuitul ştiinţific internaţional;

Ungureanu, Mădălina, Între Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui Iov, în "Philologica Jassyensia", nr. 1/ 2012, p. 81-93.

Ungureanu, Mădălina, Dosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice, în "Philologica Jassyensia", nr. 2/ 2011, p. 269-284.

c) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina Ungureanu, Proiectul «Monumenta linguae Dacoromanorum». Interdisciplinaritate în cercetarea filologică, în Communication, context, interdisciplinarity, Târgu-Mureş, 21-23 noiembrie 2012 (articol în curs de publicare).

Ungureanu, M., Two fragments of Suida's Lexicon in Dosoftei's Parimiile preste an, în "Text ?i discurs religios", nr. 4/2012, p. 125-130.

Ungureanu, Mădălina, Aspecte ale lexicului în Parimiile lui Dosoftei, în volumul Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi,28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2011.

Andronic-Ungureanu, M., Aspecte ale traducerii la Dosoftei, în "Text ?i discurs religios", nr. 3/2011, p. 159-168.

Ungureanu, Mădălina, De la Vechiul Testament la parimiar: parimiile vecerniei de la 1 septembrie, în volumul Eugen Munteanu (editor coord.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Ediţia a II-a, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012.

Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului, traducere de Eugen Munteanu şi Mădălina Ungureanu, Editura Humanitas, 2011.