Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

Date biografice:

Născut la 18 august 1953, comuna Seimeni, judeţul Constanţa.

Domenii de interes:

lingvistică şi filologie românească, lingvistică generală şi

teoria limbii, filosofia limbajului, istoria ideilor lingvistice,

studii biblice, semantică şi lexicografie.

Parcurs profesional:

2011 : Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

2009-: cercet. şt. princ. I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi.

2006-2008, 2009-2010: profesor-invitat, Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena.

2004-: conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; domeniul: filologie, specialitatea: limba română; 12 doctoranzi activi, 28 doctorate susţinute.

1999-2009: cercet. şt. invitat, profesor-invitat, Institutul de Romanistică, Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena.

1999-: profesor universitar la Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1997-1999: lector de limbă şi literatură română la Universitatea Paris IV-Sorbonne.

1995-1999: conferenţiar universitar la Catedra de Limba Română a Facultăţii de Litere la Universitatea din Iaşi.

1995-1997: profesor invitat la Institutul Universitar Romano-Catolic din Iaşi.

1993: teza de doctorat în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”: Influenţa modelelor clasice asupra limbii traducerilor româneşti din secolul al XVII-lea. Lexicul.

1990-1995: lector universitar la Catedra de Limbă Română a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1984-1985: cursuri postuniversitare de limba germană, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1983-1990: cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

1978-1983: profesor de liceu de limba şi literatura română, Scoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi.

1978: absolvent, ca şef de promoţie, al Facultăţii de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (filologie românească/ filologie clasică).

Responsabilităţi publice:

2012-: membru al Comisiei de Filologie a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

2010-: preşedinte fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

2009-: director al Institutului de Filologie Române „A. Philippide” din Iaşi (al Academiei Române).

2006-2009: director executiv al Scolii Doctorale de Studii Filologice a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2006-: membru al Consiliului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

2005-: expert-evaluator CNCSIS.

2007-: expert evaluator ARACIS.

1996-1997: prodecan al Facultăţii de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„.

1994-1999: vicepreşedinte al Filialei din Iaşi a Societăţii de Stiinţe Filologice din România.

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

1998, iulie-august, invitat al universităţilor din Münster şi Jena, cercetător ştiinţific asociat.

1994, iulie-august, invitat al Universităţii din Heidelberg, cercetător ştiinţific asociat.

1990, ianuarie-martie, invitat al Universităţii din Freiburg im Breisgau, cercetător ştiinţific asociat.

1987, septembrie-octombrie, Freiburg im Breisgau, bursier DAAD.

1985, august, Freiburg im Breisgau, cursuri de vară de limbă germană.

Distincţii:

a) individuale: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1995); premiul „Cartea anului” la Salonul Naţional de Carte, Chişinău (1997); premiul pentru traducere al Ministerului Culturii la Salonul Naţional de Carte, Cluj (1998).

b) pentru participarea la lucrări colective: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1989); premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române (1991); premiul „Cea mai bună carte a anului” al revistei „România literară” (2004).

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

2011-2014: Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice (grant CNCS, director de proiect).

2008-2014: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director de proiect).

2007-2010: Dicţionarul tezaur al limbii române în format electornic (grant CNMP, responsabil în consorţiu; director de proiect: Dan Cristea).

2007-2010: Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român (grant CNCSIS, colaborator; director: Felicia Dumas).

2007-2010: Dictionnaire Etimologique Roman (grant ANRS-Franţa şi DfG-Germania, colaborator; directori: Eva Buchi, Wolfgang Schweickard).

2006-2010: Graduiertenkolleg „Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa” (grant DfG-Germania, profesor asociat; director: Joachim von Puttkamer).

2006-2007: Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II — ediţie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS, colaborator; director de proiect: Gabriela Haja).

2005-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, director de proiect).

2003-2009: Septuaginta. Versiune comentată, în limba română, a Bibliei greceşti (proiect New Europe College, colaborator; director de proiect: Andrei Pleşu).

1987-1996: Monumenta linguae Dacoromanorum (proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi, colaborator; coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu).

1983-1989: Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect prioritar al Academiei Române, colaborator).

1979-1987: Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin (proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi, colaborator; coord.: Paul Miron).

Editor şi membru în colegii de redacţie

2013, ianuarie, membru al colegiului ştiinţific al revistei „Zeitschrift für romanische Philologie” (Göttingen/ Saarbrücken)

2011, ianuarie - membru al colegiului editorial al revistei "Phililogica Jassyensia" (Iaşi)

2011, ianuarie - membru al colegiului editorial al revistei "Anuar de lingvistică şi istorie literară"(Iaşi)

2010, mai - senior editor al revistei "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics".

2010, aprilie - membru al colegiului de redacţie al revistei "Limba română", Chişinău.

2008, martie - iniţiator şi coordonator al colecţiei "Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi" la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (3 volume apărute).

2007, martie - membru în Consiliul ştiinţific al colecţiei "Biblioteca medievală", coordonată de Alexander Baumgarten la Editura Polirom din Iaşi.

1999-2005 - redactor responsabil al "Analelor ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza", secţiunea lingvistică.

1990-1999 - secretar ştiinţific al al "Analelor ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza", secţiunea lingvistică.

Organizator de întruniri ştiinţifice

2013: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a III-a, Iaşi, 30 mai 1 iunie 2013.

2012: co preşedinte al comitetului de organizare a Simpozionului Internaţional „Gh. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”, Iaşi, 1 2 noiembrie 2012.

2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a II-a, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011.

2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional "Metafore ale dezvoltării din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română" organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 21-23 septembrie 2011.

2011: preşedinte al comitetului de organizare a Colocviului internaţional cu caracter aniversar „Eugeniu Coşeriu - 90 de ani de la naştere” (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011).

2011: preşedinte al comitetului de organizare a Simpozionului Naţional "Doi critici în antiteză: G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu", Iaşi, 3 iunie 2011.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional "Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 22-24 septembrie 2010.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010.

2010: membru al comitetului de organizare a Colocviului Naţional Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, Iaşi, 9-10 iulie 2010.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului naţional „Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere”, Iaşi, 14 mai 2010.

2010: co-preşedinte al comitetului de organizare pentru Congresso Internazionale „La tradizione biblica romena in contesto europeo”, Veneţia, 22-23 aprilie 2010, organizat de Centrul „Monumenta linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

1994, 26 iunie - 1 iulie, Iaşi: membru al comitetului de organizare a celui de-al XXI-lea Colloque International de Linguistique Fonctionelle.

1992, 15-19 aprilie, Iaşi: co-responsabil al comitetului de organizare a Colocviului internaţional "Eugen Coşeriu - un mare lingvist contemporan".

Limbi străine cunoscute:

Germană, franceză (foarte bine), engleză, italiană, spaniolă, rusă (bine);

Latină (foarte bine), greacă veche (bine), slavonă, neogreacă (satisfăcător).

Publicaţii:

a) volume:

Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului. De la începuturi pâna la Rousseau. Editie nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune româneasca şi indice de Eugen Munteanu si Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.

Lexicologie biblică românească , Humanitas, Bucureşti, 2008.

Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra umanităţii. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indice, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Cartea înţelepciunii lui Iisus Sirah. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta, IV/II (Iov, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui Iisus Sirah, Psalmii lui Solomon), Polirom, Iaşi, 2007.

Odele. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta IV/I (Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea cântărilor), Polirom, Iaşi, 2006.

Introducere în lingvistică , Polirom, Iaşi, 2005.

Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Polirom, Iaşi, 1998 (în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu).

Leviticul. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta I, (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Colegiul Noua Europă/ Polirom, Bucureşti/ Iaşi, 2004.

Rivarol, Discurs despre universalitatea limbii franceze, urmat de Maxime, reflecţii, anecdote, cuvinte de duh. Antologie, traducere, introducere şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 2003.

Sfîntul Augustin, Confessiones/ Confesiuni. Ediţie bilingvă, traducere din limba latină, introducere şi note, Nemira, Bucureşti, 2003.

Jacob Grimm/ Ernest Renan, Două tratate despre originea limbajului. Versiuni în limba română, cuvânt înainte, introduceri şi bibliografie, Editura Universităţii, Iaşi, 2001.

Emanuel Swedenborg, Despre înţelepciunea iubirii conjugale. Versiune românească şi postfaţă, Polirom, Iaşi, 1999.

Jean-Jaques Rousseau, Eseu despre originea limbajului. Traducere, introducere, note şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1999.

Thomas de Aquino, De ente et essentia/ Despre fiind şi esenţă . Ediţie bilingvă, traducere, introducere, note şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1998.

Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997, (în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu).

Studii de lexicologie biblică , Editura Universităţii, Iaşi, 1995.

Sfîntul Augustin, De Magistro/Despre Învăţător. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, comentarii, note şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 1995.

Sf. Augustin, De dialectica/Despre dialectică . Ediţie bilingvă, introducere, note, comentarii şi bibliografie, „Humanitas”, Bucureşti, 1991.

b) coautor:

Biblia 1688, Pars III, Leviticus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum (coautor; contribuţia personală: Comentarii lingvistice, filologice şi exegetice), Iaşi, 1993.

Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul V, partea I, litera L, Li –luzulă , Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; tomul IV, partea I, litera L, L-lherzolită , Bucureşti, 2008; tomul XIII, partea I, litera V, V-veni, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997 (redactor).

Biblia 1688, Pars VII, Regum I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2008. Premiul de excelenţa la „Salonul cărţii românesti”, Iaşi, 5-9 mai 2009 (consultant ştiinţific).

c) coordonator

Biblia 1688, Pars IX, Paralipomenon I II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2011 (coordonator).

Biblia 1688, Pars X2, Iob, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XXII, Pseudo Josephus Flavius, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

Biblia 1688, Pars VIII, Regum III IV, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

d) editor:

Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, 440 p.

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, II, Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, ediţia a II a, 4 5 noiembrie 2011. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, 414 p.

Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII, 2010. Atti del Congresso Internazionale „La Tradizione biblica romena nel contesto europeo” (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010.

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească si Europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ioan Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu, Editura Universitaăii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011.

Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească , Editura Universităţii, Iaşi, 2006 (co-editor alături de Oana Panaite).

Signa in rebus. Studia linguistica et semiologica in honorem M. Carpov, Editura Universităţii, Iaşi, 2005 (co-editor alături de Mihaela Lupu, Florin Olaru şi Iulian Popescu).

Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Iaşi, Editura Universităţii, 2004 (co-editor alături de Ana-Maria Minuţ).

Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, Editura Universităţii, 1992 (co-editor alături de Dumitru Irimia).

Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe, în ANLL (1992-1993), Iaşi, 1994; separatum (co-editor alături de Carmen-Gabriela Pamfil, Ioan Oprea şi Adrian Turculeţ).

f) cursuri universitare tipărite:

Istoria limbii române literare, I-II, Editura Universităţii, Iaşi, 2004.

Filosofia limbajului, Editura Universităţii, Iaşi, 2004.

g) articole şi studii de specialitate (selectiv):

A Brief History of the Romanian Biblical Tradition, în "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics", volume 3, Iaşi, 2013, p. 5 55.

Gheorghe Ivănescu, omul şi intelectualul, în „Dacia literară”, anul XXIV/ 112 113 (serie nouă din 1990), ianuarie februarie 2013, p. 97 105.

Monumenta linguae Dacoromanorum, projet philologique de longue haleine, în „Synergies Roumanie”, 7 (2012), p. 343 349.

Die Konzeption von Gheorghe Ivănescu über die mittelalterlichen Wanderungen der Rumänen, în Wolfgang Dahmen/ Günther Holtus/ Johannes Kramer/ Michael Metzeltin/ Wolfgang Schweickard/ Otto Winkelmann (edit.), Südosteuropäische Romania. Siedlungs / Migrationsgeschichte und Sprachtypologie (Romanisches Kolloquium XXIV), Narr Francke Verlag, 2012, p. 47 59.

Les reflets en roumain du syntagme ??t?? ?p???s??? (Matthieu 6:11, Luc 11:13), în "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics", volume 1, Iaşi, 2010, p. 91 148.

O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă , în "Limba Română", nr. 1 2, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 35 41 (I), nr. 3 6, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 271 276 (II) şi nr. 7 8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 166 174 (III).

Câteva reflecţii despre posteritatea imediată a lui Eugeniu Coşeriu, în "Limba Română", nr. 7 8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 38 44.

Tradiţia biblică românească. Coordonate, stadiu al cercetării, potenţial, în: Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi Europeană”, Iaşi, 28 29 octombrie 2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 11 20.

(în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu), Un eveniment filologic de excepţie: publicarea unei versiuni româneşti din secolul al XVIII lea a Bibliei, tradusă după Vulgata, în vol.: Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă (coord.), Filologie şi bibliologie. Studii [în onoarea profesorului Vasile Târa], Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011, p. 253 268.

Das choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische Darstellung, în vol.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre (eds), Names in Multi Lingual, Multi Cultural and Multi Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada, Published by York University, Toronto, Canada, 2009, p. 740 750..

Le nid ethno choronymique „juif” en roumain. Approche historique et systématique, în Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler (eds), "Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes" (Innsbruck, 3 8 septembre 2007), tom. III, De Gruyter, 2010, p. 325 336. ISBN:

Sulla tradizione biblica romena. Dissociazioni di principio, în "Quaderni della Casa Romena di Venezia", VII, 2010. „Atti del Congresso Internazionale „La Tradizione biblica romena nel contesto europeo” (Venezia, 22 23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 15 26.

Innovationsmechanismen im aktuellen intellektuellen Wortschatz des Rumänischen, în „Zeitschrift für romanische Philologie”; 125: 3 (2009), p. 495-529.

Grundfragen der rumänischen Philologie aus sprachpolitischer Sicht, în vol. Cristoph König (ed.), Das Potential Europäischer Philologien. Geschichte, Leistung, Funktion, Osnabrück, 2009, p. 83-90.

Die ersten literarischen rumänischen Texte. Inhalt, Datierung, Herkunft, kulturhistorische Bedeutung, în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 30-31 (2005-2006), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, 2009, p. 205-267.

Lexicalizarea în limba română a conceptelor de origine biblică , în „Tabor”, nr. 1, anul III, aprilie 2009, p. 35-54.

Repere ale tradiţiei biblice româneşti (I-III), în „Idei în dialog”, anul V, nr. 4 (55), aprilie 2009, p. 22-24, nr. 5 (56), p. 34-36) şi nr. 6 (57), p. 25-27.

Unificarea vechii române literare, în vol.: Wolfgang Dahmen, Petra Himstedt-Vaid, Gerhard Ressel (eds.), Grenzüberschreitungen: Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008 (Balkanologische Veröffentlichungen, Bd. 45), p. 407-411.

Der Streit um das Recht zur Bibelübersetzung ins Rumänische. Metropolit Andrei Saguna vs. Publizist Ion Heliade Rădulescu, în „Romanische Forschungen”, nr. 120 4/2008, Frankfurt am Main, 2008, p. 425-458.

Ein Fall orthographischer Inkonsequenz mit konfesioneller Motivation: I(i)sus H(ch)ristos, în vol. Sanda Reinheimer-Râpeanu/ Ioana Vintilă Rădulescu (eds.), Limba română limbă romanică. Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea vârstei de 75 de ani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 397-412.

Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Rumänisch, în Gerhard Ernst/ Martin Dietrich Glessgen/ Christian Schmitt/ Wolfgang Schweickard (eds.), Romanische Sprachgeschichte/ Histoire des langues romanes, 2. Teilband, Walter de Gruyter, Berlin/ New York, 2006, p. 1430-1446.

Geschichte der Sprache der Politik, des Rechts und der Verwaltung in der Romania. Rumänisch, în vol. Gerhard Ernst/ Martin Dietrich Glessgen/ Christian Schmitt/ Wolfgang Schweickard (eds.), Romanische Sprachgeschichte/ Histoire des langues romanes, 2. Teilband, Walter de Gruyter, Berlin/ New York , 2006, p. 2103-2112.

Semnificaţii ale unei vechi polemici. Andrei Saguna împotriva lui Ion Heliade Rădulescu în jurul traducerii Bibliei în limba română , în vol. Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu (eds.), Identitatea culturală românească în contextul integrarii europene, Editura Alfa, Iaşi, 2006, p. 241-262.

Lexicul constituţional românesc, în „Idei în dialog”, nr. 5 (20), mai 2006, p. 46-47.

Câteva note critice privitoare la un recent dicţionar, în „Idei în dialog”, nr. 4 (7), aprilie 2005, p. 11-13.

Pour une typologie des transfers lexico-sémantique dans les traductions bibliques. Le cas du vieux roumain, în vol. Montserrat López Díaz/ María Montes López (eds.), Perspectives fonctionelles: Emprunts, économie et variation dans les langues, Editorial Axac, Santiago de Compostela, 2006 („Actes du XXVIIIe Colloque de la Societé internationale de linguistique fonctionelle”, Santiago de Compostela, 20-26 septembre 2004), p. 193-199

Lecturi humboldtiene, în „Timpul”, Iaşi, nr. 1, ianuarie, 2004, p. 21 (I), nr. 2, februarie 2004, p. 19 (II), nr. 3, martie 2004, p. 19 (III).

Interferenţe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, Bucureşti, 1691), în AUI, lingvistică, tomurile XLIX-L (2003-2004) („Omagiu D. Irimia”), p. 349-365.

Stilul politic şi juridic-administrativ românesc. Prezentare diacronică , în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 25 (2004), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, p. 25-70.

Miron Costin et Laurentius Toppeltinus: entre l’imitation de la syntaxe latine et le maniérisme rhétorique, în „Revue de linguistique romane”, nr. 257-258, Janvier-Juin 2001 (Tome 65), Strasbourg, 2001, p. 197-222.

Die latinistische Strömung und die Herausbildung des modernen rumänischen Identitätsbewusstseins, în „Deutsch-Rumänische Hefte”, Berlin, Jahrgang III, Heft 1-2, Frühjahr 2000, p. 7-11 (I) şi Heft 2-3, Herbst 2000, p. 16-19 (II).

On the object-language/ metalanguage distinction in St. Augustine’s Works De dialectica and De Magistro, in David Cram, Andrew Linn, Elke Nowak (eds.), History of Linguistics, volume I: Traditions in Linguistics Worldwide, John Benjamins Publishing Company, 1999, p. 65-78.

Ein Fall von ‘Widerstand durch Kultur’: Das nationale Eminescu-Kolloquium, în „Balkan Archiv”, Band 24 (1999), p. 23-30.

Slavon ou latin? Une réexamination du problème de la langue-source des plus anciennes traductions roumaines du Psautier, în „Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Palermo 18-24 settembre 1995). Vol. VI, Sezione 8, „Paradigmi interpretativi della cultura medievale”. A cura di Giovanni Ruffino, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998, p. 351-364.

La Bible comme source d’innovation lexicale pour le vieux roumain écrit, in „Balkan Archiv”, Band 22/23 (1997/1998), p. 213-222.

Die rumänische Lexikalisierung von griechischen s??e?des??, în vol. „Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen (Thessalonique, 29-1 août -4 septembre. Communications”, Athenes, 1994, p. 163-166.

Literalitate şi creativitate lexicală în Parimiile lui Dosoftei, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 10 (1993), Freiburg/München, p. 85-96.

Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (1642) şi formarea terminologiei teologice româneşti, în vol. 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi, 1642-1992 (AUI-teologie, Tom. I -1992), p. 105-114.

Componenta aristotelică a gîndirii lingvistice coseriene, în vol. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, număr special din AUI, lingvistică, tom. XXXVII-XXXVIII (1991-1992), Iaşi, 1993, p. 73-83.

Die rumänische Lexikalisierung des ‘Bewusstsein’-Bergriffs, în AUI, tom. XXXIX (1993), secţ. e-lingvistică, p. 69-87.

Eminescu und der „Bruch” des modernen europäischen Bewusstseins, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 8, 1991, Freiburg/München, p. 97-114.

Biblia de la Bucureşti (1688) şi manuscrisele contemporane paralele, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, 7 (1988), Freiburg/München, 1988, p. 173-194.

Asupra distincţiei limbaj-obiect/ metalimbaj în lucrările lui Augustin De dialectica şi De magistro, în ANLL, XXXI (1986-1987), A-lingvistică, p. 9-21.

Semnificaţie, desemnare, denotare, în AUI (serie nouă), secţ. III, B-filosofie, tom. XXIII (1987), p. 93-94.

h) conferinţe şi comunicări ştiinţifice (selectiv):

Die Konzeption von Gheorghe Ivănescu über die mittelalterlichen Wanderungen der Rumänen, comunicare prezentată la Romanistisches Kolloquium XXV: „Südosteuropäische Romania: Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie”, Viena, 30 aprilie 2010.

Monumenta linguae Dacoromanorum, projet philologique de longue halaine, comunicare prezentată la al XXVI lea „Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes”, Valencia, 6 11 septembrie 2010.

Des mots hérités du latin ou des créations analogiques tardives? Le cas d’une série terminologique des textes roumains religieux anciens, comunicare prezentată la al XXVI lea „Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes”, Valencia, 6 11 septembrie 2010.

La posterité d’Eugenio Coseriu, comunicare prezentată la colocviul internaţional „Dire le cose come sono”, Convegno di studi in honore del linguista Eugen Coşeriu, organizat de Accademia di Romania şi Universitatea „La Sapienza”, Roma, 9 12 iunie 2011.

Semnificaţii ale unei prietenii: Eugeniu Coşeriu – Gh. Ivănescu, comunicare prezentată la Colocviul internaţional cu caracter aniversar „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere” (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011), organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi.

Actualitatea gândirii lingvistice coseriene, comunicare prezentată la Colocviul internaţional cu caracter aniversar „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere” (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011), organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi.

Foundational Elements of Eugenio Coseriu’s Linguistic Theory, comunicare prezentată la International Symposium „Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples” (Tbilisi, 18-21 aprilie 2012), organiyat de Javakhishvili Tbilisi State University, Sukhumi State University, Institute of Folklore of Azerbaijan National Academy of Sciences, Ardahan University of Turkey, Union of Engineers and Architects of the Turkic World, Union of Caucasus Universities şi Valeh Halijar International Scientific-Cultural Research Fond.

La Septante traduite en roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVIIe siècle. Contexte historique, significations culturelles et confessionelles, plenary lecture la International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29 30 nov. – 1 dec. 2012.

(în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu), Nicolae Milescu, traducteur de la Septante en roumain. Evaluation traductologique, comunicare prezentată la International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29 30 nov. – 1 dec. 2012

Despre tradiţia biblică românească , „Zilele Academice Ieşene”, Iaşi, 17 septembrie 2009.

Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui A. Philippide, „Alexandru Philippide. 150 de ani de la naştere”, Institutul de Filologie Romînă „A. Philippide”, Iaşi, 15 mai 2009.

Lexicalizarea în limba română a conceptelor de origine biblică , „Prelegerile Academiei”, Filiala Iaşi, 19 aprilie 2008.

Biblia de la Bucuresti (1688) in raport cu ediţiile ulterioare ale Sfintei Scripturi in limba română ”, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, izvoare ale vieţii veşnice”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 13 octombrie 2008.

Dicţionarul tezaur al limbii române în format electonic (eDTLR) , „Forum România VI”, Österreichische Akademie der Wissenschaften-Universität Wien, Viena, 27-29 noiembrie 2008.

Das choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische Darstellung, „XXIIIrd International Congress of Onomastic Sciences”, York-University, Toronto, 17-22 august 2008.

Sprachliche Modernisierung in Südosteuropa, Graduiertenkolleg „Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa”, Jena, 12-14 iunie 2008.

Le champs ethno-choronymique „hebreu” en roumain. Approche systematique et historique, XXVème „Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes”, Innsbruck, 3-8 septembrie 2007.

Ortografierea numelui Iisus Hristos şi implicaţiile sale confesionale, „Limba română şi relaţiile ei cu istoria românească”, Prelegerile Academiei Române, Bucureşti, 29 noiembrie 2007.

Übersetzung als Texterfahrung, „Übersetzung zwischen Beruf und Berufung”, Centrul Cultural Român din Viena, 17 noiembrie 2007.

Politik und Sprache. Der Fall Rumäniens, Graduiertenkolleg „Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa”, Iaşi, 23-30 septembrie 2007.

Grundfragen der rumänischen Philologie aus sprachpolitischer Sicht, „Das Potential Europäischer Philologien: Geschichte, Leistung, Funktion”, Osnabrück, 25-28 aprilie 2007.

Orthographische Inkonsequenz mit konfessioneller Motivation: I(i)sus H(ch)ristos, „Forum Romania IV”, Österreischische Ost-und Südosteuropa-Institut, Viena, 29-30 noiembrie, 2006.

Ethnonimie roumaine. Dictionnaire historique des noms de peuples et de pays en roumain. Présentation d’un projet, al XXII-lea „Congres Internaţional de Stiinţe Onomastice”, Pisa, 28 aug. — 4 sept. 2005.

Die Zukunft der Rumänistik im deutschsprachigen Raum, „Kolloquium des Balkanromanistenverbandes”, Berlin, 6-7 Mai 2005.

Pour une typologie des transferts lexico-sémantiques dans les traductions bibliques. Le cas du vieux roumain, al XXVIII-lea Colocviu Internaţional de Lingvistică Funcţională, Santiago de Compostela, 20-26 septembrie 2004.

Le Rôle de la Bible dans la formation du vocabulaire intellectuel du vieux roumain littéraire, „Romania I - Romanistischer Dachverband”, Jena, 29 oct.-2 nov. 1997.

Der Unterschied zwischen Sprache und Metasprache beim heiligen Augustin, a VII-a Conferinţă Internaţională de Istoria Ideilor Lingvistice, Oxford, 11-17 septembrie 1996.

Slavon ou latin? Une rèexamination du problème de la langue-source des plus anciennes traductions roumaines du Psautier, al XXI-lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, Palermo, 18-24 septembrie 1995.

Die rumanische Lexikalisierung von griech. ???e?d?s??, VIIème Congrès International d'Etudes du Sud-Est Européen, Thessalonique, 29 august-4 septembrie 1994.

Recenzii şi referinţe:

Eugeniu Coşeriu, în „Contrafort”, nr. 10-11 (108-109), octombrie-noiembrie 2003, Supliment, p. 4;

Dicţionarul general al literaturii române, vol. III, L/O, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 472-473;

Radu Ciobanu, în „România literară”, nr. 26, 2009;

Rodica Zafiu, în „România literară”, nr. 20/ 2008, p. 15;

Antonio Patraş, în „România literară”, nr. 12, 2010, p. 6;

Bogdan Creţu, în „Ziarul financiar”, 20 iunie 2008, p. 3;

Codrin Liviu Cuţitaru , în „Ziarul de Iaşi”, 21 noiembrie 2012

Stefan Firica, în „Orizont cultural“, nr. 556 557 din 24 decembrie 2010.

„Peregrinus”, în „Convorbiri literare”, CXLII, nr. 8 (152), 2008, p. 146;

Felicia Dumas, în „Tabor”, nr. 8, II, 2008, p. 97-98;

Mihail Neamţu, în „Dilemateca”, aprilie 2009, p. 39;

Cristinel Munteanu, în „Limba română”, Chişinău, XVIII, 7-8, 2008, p. 192-195;

Florin-Teodor Olariu, în „Philologica Jassyensia”, IV, 2 (8), 2008, p. 279-282;

Florin Crîşmăreanu, în „Idei în dialog”, anul IV, nr. 7 (46), iulie 2008, p. 32-34, Alexander Baumgarten, ibidem, p. 35-37;

Simona-Aida Manolache, în AU, Suceava, Filologie-Lingvistică, XII, 1, 2006, p. 191-193;

Nadia Păcurariu, în „Tribuna”, nr. 95, 2006, p. 6-7;

George Bogdan Târa, Structuri sintagmatice în latina creştină. Cu privire specială asupra limbii Sfântului Augustin, Timişoara, 2008, passim;

Marcel Crihană, în AU, Suceava, Teologie, nr 10 (1999), passim;

(autor nesemnat), în „Orizont”, XI, nr. 5 (1999), p. 15;

Adriana-Maria Diac, în AUI, secţ. III e, lingvistică, tom XLVIII (2002), p.161-162;

Alexander Baumgarten, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”. Philosophia, XLV (2000), p. 117-119;

art.: Aquino, Wikipedia (ro.wikipedia.org/wiki/Toma_de_ Aquino);

Dan C. Mihăilescu, în „22”, nr. 26/1998, p. 15;

Adrian Papahagi, în „România literară”, nr. 48, 2-8 dec. 1998, p. 20-21;

Constantin Coroiu, în „Adevărul”, nr. 2165, iunie 1997, p. 4;

Nicolae Prelipceanu, în „România liberă”, nr. 2166, 14 mai, 1997, p. 20;

Ioana Gafton, în „Dacia literară”, Iaşi, nr. 1/1998, p. 59;

Alexandra Moraru, în „Limba română”, XLIV (1995), nr. 3-4, p. 156-160;

Marlène Silvia Cazan, în „Studii şi cercetări filologice”, Piteşti, nr 1 (2003), p. 97-98;

Mădălina Vârtejanu-Joubert, în „Messager orthodoxe”, 142, 2005, p. 55-62;

Liviu Antonesei, în „Monitorul”, Iaşi, nr. 163/ 1995, p. 5;

Stefan Afloroaei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Polirom, Iaşi, 1997, p. 23, 172;

Alexandru Gafton, în „Cronica”, nr. 10/ 1995, p. 13;

Eduard Ferenţ, în „Cronica”, nr. 18/ 1995, p. 10 şi nr. 19/ 1995, p. 10;

Liviu Antonesei, în „Monitorul”, nr. 120/ 24 mai 1995, p. 5;

Sfîntul Augustin, Confesiuni, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1998, p.20;

Lucia Wald, Alexandru Boboc şi Daniel Barbu, în „Universul cărţii”, nr 7/1991, p. 6;

Dan Chelaru, în „România liberă”, 10 august 1991, p. 4;

Tania Randu, în „Cotidianul-Supliment Cultural”, 10 august 1991, p. 3;

(nesemnat), în „Contrapunct”, nr. 31, vineri 2 august 1991, p. 4;

(nesemnat), în „Universul cărţii”, nr. 6/1991, p. 5;

Felicia Niţă-Dumas, în ANLL, tom XXXIII (1992-1993), A-Lingvistică, p. 244-245;

Ioan Oprea, în AUI, XXXIX (1993), p. 83-85; Aurelius Augustinus, Soliloquia-Vorbiri însingurate, ed. de Dan Negrescu, Editura de Vest, Timişoara, 1992, p. 17;

Sfîntul Augustin, Solilocvii, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 13, 33 şi 34;

Toma d”Aquino, Disertaţii despre adevăr. Dezbaterea a XI-a, Despre învăţător, ed. de Mariana Băluţă-Scultety, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 166;

Constantin Sălăvăstru, Logică şi limbaj educaţional, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 39;

Fericitul Augustin, Retractationes/ Revizuiri, ed. de Nicolae I. Barbu, Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 6.