Cs. dr. Anamaria Gînsac

E-mail: anamaria_gansac@yahoo.com

Domenii de interes: filologie, istoria limbii române, lingvistică romanică, onomastică.

Experienţă profesională :

2009- prezent: cercetător ştiinţific la Facultatea de Litere, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Educaţie şi formare:

2009: doctor în filologie (magna cum laude) cu teza Teonimie românească. Concept. Metodă. Probleme, coordonator prof. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2005: absolventă a masteratului de Lingvistică Generală şi Românească, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2003: absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, specializarea litere – limbă română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

2008-2010: bursier „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneţia.

2006 (octombrie)-2007 (aprilie): bursier Socrates-Erasmus la „Fridrich Schiller Universität”, Jena.

Proiecte de cercetare:

2012-: membru în echipa proiectului La première traduction en roumain de la Septante, l’œuvre de Nicolae Milescu (Ms. 45 Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Cluj). Édition critique, études linguistiques et philologiques (CNCS, IDEI/ PCE 1578, 2011?2014), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; (director de proiect: Prof. dr. Eugen Munteanu).

2010-2012: director proiect de cercetare tip PD (post-doctoral), cod 456/2010, finanţat de CNCSIS: Onomastică biblică românească. Studiu lingvistic şi filologic.

2007-2008: director proiect de cercetare tip TD (tineri doctoranzi), cod 219, nr. 413/ 1.10.2007, finaţat de CNCSIS: Teonimie românească. Concept. Metodă. Probleme.

2006-2008: colaborator în cadrul proiectului de cercetare Etno-horonimie românească , tema nr. 14, cod 1394, finanţator CNCSIS, director de proiect prof. dr. Eugen Munteanu.

Lucrări elaborate:

a) individuale:

1. „Despre traducerea toponimelor biblice descriptive în limba română”, în Studii şi cercetări lingvistice, LXIII (2012), nr. 1, 121?135.

2. „Despre glosarea numelor proprii în primele manuscrise româneşti ale Bibliei”, în Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană ”, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, 219?228.

3. „Considerazioni generali sull’approccio latineggiante nella traduzione dei nomi propri biblici romeni”, în Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, II (2011), p. 17-29.2011.

4. „O abordare cognitivistă a numelor proprii biblice”, Philologica Jassyensia, VI, nr. 2 (12), 2010, p. 63-74.

5. „Problemi riguardanti la traduzione in romeno dei nomi propri biblici”, Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII (2010), p. 69-100.

6. „Legile fonetice la neogramatici şi la alte şcoli lingvistice”, în Philologus, nr. 5-6 (2007).

b) de grup:

Monumenta Linguae Dacoromanorum – Biblia 1688. Pars 9: Paralipomenon I, Paralipomenon II. Eugen Munteanu (coord.), ştefan Colceriu, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, ISBN: 978-973-640-665-2.

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XXII: Iosephus ad Machabaeos. Eugen Munteanu (coord.), Ana-Maria Gînsac, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Constantin Pîrvuloiu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, ISBN: 978-973-703-853-1 (în curs de apariţie).

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars X2: Iob, Eugen Munteanu (coord.), Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Adrian Muraru, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, ISBN: 978-973-703-852-4 (în curs de apariţie).

Participări la manifestări ştiinţifice:

2012 : Marginal Glosses as a „Technique of Translation” in the first Romanian Manuscripts of the Bible, (International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29 noiembrie – 1 decembrie).

2012 : Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina Ungureanu, Interdisciplinaritate in cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta linguae Dacoromanorum”, (Conferinţa „Comunicare, context, interdisciplinaritate”, Târgu-Mureş, 21?23 noiembrie).

2012 : Despre traducerea unor toponime biblice descriptive în limba română (Simpozionul internaţional „Tradiţie, inovaţie, identitate, alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române”, Iaşi, 18–19 septembrie).

2011: The Translation of Biblical Proper Names. A Relevance-Theory Approach (XXIV International Congress of Onomastic Sciences „Names in daily life”, Barcelona, 5- 9 septembrie).

2011: Proper Names in Marginal Glosses from 17th Century Romanian Bible Manuscripts (Conferinţa Internaţională de Onomastică „Numele şi numirea”, Baia-Mare, 19-21 octombrie).

2010: L’approccio etimologizzante-latineggiante nella traduzione dei nomi propri biblici romeni (Congresul de Filologie Romanică, Valencia, 5-12 septembrie).

2010: Problems Concerning the Romanian Biblical Proper Names (Congresso Internazionale „La tradizione biblica romena nel contesto europeo”, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Veneţia, 22-23 aprilie).

2010: Despre glosarea numelor proprii biblice în manuscrisele şi tipăriturile româneşti ale Bibliei (Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie).

2008: Tipologia teonimelor biblice, comunicare susţinută în cadrul Colocviului Anual al şcolii Doctorale de Studii Filologice, Iaşi.

2007: Eugen Coşeriu. Receptări contemporane (comunicare susţinută împreună cu Mihaela Cătălina Tărcăoanu, la colocviul „Limba română azi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi).

2007: participare la Colocviul Eugenio Coseriu. Receptions contemporaines, Aix-en-Provence, Franţa.

Membru în societăţi ştiinţifice:

2011-: International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

2010-: Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

Alte activităţi:

2010-: membru în colectivul de redacţie al revistei Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics.

2000-2008: redactor-realizator la Radio Trinitas (Patriarhia Română).

Competenţe lingvistice: limba engleză (foarte bine), limba italiană (bine), greacă veche, latină (nivel de bază).