max($order)) include 'bio_else.php'; else { $id=$_GET['id']; if($valid[$id]==0) include 'bio_inex.php'; else { ?>

Catedra de Limba română şi lingvistică generală > Membrii catedrei