Anunţuri importante

motto

 

 – Procedura operațională privind desfășurarea activităților didactice față-în față (on-site), pe perioada stării de alertă

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studii

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de master, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studii

***

Examenele de licență şi disertaţie se vor desfășura în data de  11 februarie 2021. Înscrierile sunt în perioada:  8 – 9 februarie 2021

Acte necesare la înscriere:

Toate documentele se vor trimite în format pdf, scanate într-un singur mesaj. Veți anexa două fişiere, unul având denumirea documente şi numele candidatului şi al doilea: lucrare, numele şi prenumele candidatului. Al doilea fişier va conţine lucrarea de licenţă/disertaţie şi declaraţia de autenticitate, ambele semnate de îndrumătorul lucrării. Candidaţii care se înscriu la examenul de licenţă vor trimite documentele la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, iar cei care se înscriu la examenul de disertaţie la adresa adela@uaic.ro

Fisa de lichidare va fi adusă personal în momentul în care absolvenţii vor avea nevoie de originalul diplomei de bacalaureat; ea nu este o condiţie de înscriere.

***

SESIUNEA DE REEVALUARE

În atenția studenților din anii 2 și 3 licență și 2 master care au una sau mai multe discipline nepromovate din anii anteriori de studiu

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență, precum si ale celui privitor la studiile universitare de master, este important să aveţi în vedere  următoarele:

 • dacă aveți discipline nepromovate dintr-un an de studiu anterior, puteți participa la reevaluare doar în sesiunea de restanțe, în perioada 3-9.02.21.
 • în sesiunea din iarnă nu se pot programa reevaluări la disciplinele de semestrul 2, ci doar la cele de semestrul 1.
 • pentru ca să puteți participa la examenul de reevaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, este obligatoriu să vă asigurați că, în prealabil, ați completat Fișa de înscriere semestrială, cf. 22.[1] Dacă nu ați făcut-o deja, prin excepție, doar semestrul acesta, se prelungește termenul de trimitere a Fișei semestriale către Secretariat pînă pe 15.01.2021.
 • studenții care nu au Fișa de înscriere semestrială completată și trimisă Secretariatului pînă la 15.01.2021 nu vor putea participa la examenele din sesiunea de restanțe. Dacă, totuși, cineva se va prezenta la examene fără să fi completat și trimis Fișa, nota pe care o va obține va fi anulată (nu va fi preluată în esims, nici nu va putea fi trecută în catalog într-o sesiune ulterioară).
 • după cum ați fost anunțați, pentru ca să puteți participa la examenul de re-evaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, trebuia să obțineți în cursul semestrului de la titularul disciplinei respective, acceptul participării dv la refacerea activității didactice. La examenele de reevaluare pot participa doar studenții care au primit acest accept, au îndeplinit condițiile de refacere care le-au fost comunicate și sînt, prin urmare, în evidența respectivului cadru didactic.
 • Participarea la restanțe este, deci, condiționată de completarea Fișei în termenul anunțat de Secretariat și de refacerea prealabilă a activității didactice, în condițiile prezentate mai sus. Prin urmare:
 1. în sesiunea de restanțe din iarnă se pot susține exclusiv examene la discipline de semestrul 1.
 2. în sesiunea de restanțe din vară, se pot organiza reevaluări și la discipline de sem. 1, pe lîngă examenele la cele de sem.2, însă accesul la examene se face în condițiile prezentate mai sus. Astfel, studenții care nu au refăcut în sem. 1 activitatea la o disciplină nepromovată, nu se vor putea prezenta la examenele de reevaluare nici în restanele din iarnă, nici în cele din vară.

 

[1] cf. Art. 22.[1]Înscrierea la cursuri (1) Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar […]. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru. […] (2) Fișa de înscriere, anexă la Contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma și examenele restante la care se va prezenta. […] (4) Înscrierea la începutul anului universitar se face astfel:

 1. a) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând 30 sau mai puțin de 30 de credite va fi înscris în anul de studii superior celui din care provine;
 2. b) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite va fi înscris în ultimul an de studii pe care l-a urmat;
 3. c) un student care, după ultimul an de studii, are cel puțin o restanță la disciplinele obligatorii și opționale înscrise în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmează va fi înscris în același an de studiu.

 

***

În atenția studenților din anii 2 și 3 licență și 2 master care au una sau mai multe discipline nepromovate din anii anteriori de studiu

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență, precum si ale celui privitor la studiile universitare de master, este important să aveţi în vedere  următoarele:

 • pentru ca să puteți participa la examenul de re-evaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, este necesar să solicitați la începutul semestrului, prin email, titularului disciplinei respective, acceptul participării dv la refacerea activității didactice (Art. 51, (2), „Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susține, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), reevaluarea cu refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică etc”).
 • asiguraţi-vă că, în prealabil, aţi completat (în termenul anunțat de Secretariatul Facultății de Litere) în Fişa de înscriere semestrială, în tabelul cuprinzând disciplinele restante, rubricile referitoare la aceasta/acestea (tipul disciplinei, disciplina restantă, cadru didactic titular, număr credite).
 • studenții care încă nu au început refacerea activității didactice la disciplinele din acest semestru, dar care doresc, totuși, să participe la re-evaluările din sesiunea din februarie 2021, trebuie să procedeze conform prevederilor din Art. 51 cît mai curînd posibil.
 • pentru că, prin regulament, este obligatoriu ca studenții să se înscrie și să refacă activitatea didactică la disciplinele nepromovate din anii anteriori, în sesiunea din iarnă nu se pot programa reevaluări la disciplinele de semestrul 2, ci doar la cele de semestrul 1.
 • Întrucât anul de grație nu mai este inclus în regulamentul în vigoare, la sesiunea de licență și disertație din februarie 2021 se pot înscrie exclusiv studenții care în iulie 2020 sau anterior au dobândit calitatea de absolvent (adică în iulie 2020 sau anterior obținuseră 180 de credite la disciplinele obligatorii la licență, respectiv 120 credite la master). Studenții care sunt acum in anul al III-lea de studiu nu au calitatea de absolvent și nu se pot înscrie la examentul de licență/disertație din februarie 2021.

În atenția studenților din anul III 2019-2020

 • Regulamentul în vigoare nu mai include anul de grație și nici calitatea de cursant pentru studenții care la încheierea studiilor aveau mai puțin de 30 de credite nepromovate. În varianta actuală a regulamentului, studenții care aveau cel puțin o disciplină obligatorie nepromovată la sfârșitul anului III 2019-2020 sau anterior se puteau regăsi (la 1 octombrie 2020) într-una din cele două situații de mai jos:
  • se aflau în situația de exmatriculare dacă aveau peste 30 de credite nepromovate
  • în situația de a repeta anul III (fără exmatriculare și reînmatriculare) dacă aveau sub 30 de credite nepromovate
 • Prin urmare, studenții din prima categorie care nu s-au reînmatriculat în cursulul lunii în octombrie se mai pot reînmatricula în prima parte a lunii februarie 2021. Reînmatricularea se face, conform regulamentului, prin completarea unei cereri și plata taxei, urmate de completarea fișei de înscriere semestrială.
 • Studenții din cea de-a doua categorie își păstrează calitatea de student doar prin completarea fișei de înscriere semestrială, fără plata unei taxe. Necompletarea acestei fișe semestriale conduce la exmatriculare. Completarea acestei fișe se poate face în acest caz până la data de 22 decembrie 2020 (termen extins excepțional).

Studenții care în anul universitar 2019-2020 au fost în an de grație (cursanți) și au măcar o restanță sunt exmatriculați!

***

Anunț privind eliberarea/vizarea ADEVERINȚELOR DE STUDENT, PERMISELOR DE BIBLIOTECĂ, CARNETELOR DE STUDENT și LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

În condițiile sistării programului direct cu publicul la nivelul UAIC, activitățile se vor desfășura după cum urmează:

PERMISELE DE BIBLIOTECĂ Conform procedurii atașate și pe baza listei studenților înmatriculați în anul universitar 2020-2021 furnizată de Serviciul Informatizare, Biblioteca Centrală Universitară eliberează/vizează permisele de bibliotecă studenților care le solicită.

CARNETELE DE STUDENT

Carnetele de student și legitimațiile de călătorie pentru studenții anului I sunt gata și se pot ridica de către șefii de grupe.

Studenții din anii 2 și 3 licență, 2 master și doctorat pot trimite carnetele la vizat, tot prin intermediul șefilor de grupă.

ADEVERINȚE DE STUDENT

Se solicită online la adresa de email dpop@uaic.ro și se eliberează la cel puțin o zi după solicitare. Vă rugăm să precizați unde vi se solicită (medic, asociație de locatari, dosar de bursă, etc.)

ȘEFI DE GRUPĂ

Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă un șef de grupă (de preferință cu domiciliul in Iași), iar acesta este rugat să-și trimită adresa de email doamnei Secretar șef. La specializările Română și Engleză A este nevoie de un șef de grupă pentru fiecare specializare secundară (de exemplu, unul la română-engleză, unul la română-germană, etc. și similar la engleză principal). La celelalte specializări este suficient un singur șef pe specializare principală.

Recomandare: Urmăriți site-ul Facultății și pagina oficială de facebook, unde veți găsi toate actualizările și anunțurile relevante.

***

In perioada 22-31 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE) sărbătoresc împreună aniversarea celor 160 de ani de la înființare, prin organizarea unei ceremonii comune, dar și a unor manifestări academice și culturale care să ilustreze importanța acestui moment festiv. Link către pagina evenimentului.

***

Selecție pentru bursele studențești ROK, 13 – 26 octombrie 2020

***

Dragi studenti,

Asa cum ati fost deja anuntati acum citeva zile (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/centralizarea-2-modificata.pdf?fbclid=IwAR09ncA-jEPI-XZaeyoqASuZtXlzievz61HvBay5qKDRQ1qcgPuD6C-UGas), Facultatea de Litere isi va desfasura activitatea didactica preponderent online. Pentru activitatile care fac exceptie de la aceasta modalitate, desfasurindu-se ‘face2face’ sau hibrid, titularii vor anunta studentii despre conditiile de organizare si participare la acestea, cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Conform hotaririi Cosiliului Facultatii de Litere, platforma pe care ne vom desfasura activitatea didactica este Microsoft Teams. Dupa cum v-au comunicat deja tutorii si profesorii dv, conform Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului aprobat de forurile de conducere a UAIC, „Toți studenții Universității vor fi înregistrați pe platformele de management al învățării pe baza unui cont de e-mail instituțional de tipul nume@student.uaic.ro. DCD va asigura alocarea adreselor de e-mail pentru studenții Universității. În funcție de hotărârea Consiliului Facultății luată în condițiile alin. (2), studenții vor folosi sistemul de management al învățării stabilit la nivel de Facultate, prin utilizarea respectivului cont.”

Din acest motiv, este imperios necesar sa:

–       incepeti cit mai curind demersurile pentru obtinerea/(re)activarea contului dv de @uaic.ro (https://register.uaic.ro/index-en.php). Anul 1 licenta si master va putea face asta incepind de marti, 29.09.20, cind li se vor aloca numerele matricole necesare completarii formularului de la linkul de mai sus.

–       cititi si sa urmati indicatiile tutorilor si profesorilor dv, pe care acestia vi le vor trimite, deocamdata, pe canale precum email, FB sau platformele pe care ati lucrat anul trecut. Veti afla cum se desfasoara orele, cum puteti sa aderati la clasele de pe Teams, precum si alte informatii importante.

Va doresc mult succes in noul an universitar, chiar daca este complet atipic si, la prima vedere, ceva mai greu de gestionat.

O. Macari

***

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 a Facultății de Litere va avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, la 13.00, în Amf. III. 12 „Alexandru Philippide”. În vederea respectării condițiilor legale, numărul maxim de participanți este de 40.